ރިޕޯޓް

މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19ގެ އެއްވެސް ކޭސްއެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވާ ގައުމުތައް

އާއިލާތައް ދޫކޮށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ޝުކުރާއި ތައުރީފު ހައްގު

1

މާލެއިން ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު 7 ވަނަ މީހާއަކީ ދެވަނަކުރިއެއް، ކުރީން ޖެހުނު މީހުނާ ސީދާ ދިމާވިކަން އެނގޭކަށް ނެތް!

9

ކޮވިޑުގެ ވަރުގަދަ ތޫފާނުން ރައްކާތެރިކަން އެއްވެސް ރަށަކަށް ނެތް، އޮތް ހަމައެކަނި ފަރުވާއަކީ ގޭގައިތިބުން!

ދިޔަތިކި ކޮލަމް: ސްޕޭނު އިސްލާމީ އާފަތިހަކަށް އަލިވިލެނީއެވެ - 3

5

އިސްކޮޅު މުހިއްމެއް ނޫން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރު އަންހެނާވެސް ކޮވިޑަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގައި

ގައުމީ އެއާލައިން އަށް 20 އަހަރު، އުންމީދާއެކު އަދިވެސް އުސްމިންތަކަށް

ސައިންޓިސްޓުން މިހާރު ބަނބުކެޔޮ ސިފަ ކުރަނީ މުސްތަގުބަލުގެ ކާނާގެ ގޮތުގައި

2

ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ 200 ބިދޭސީއަކު ހުޅުމާލޭގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

1

ކޮވިޑް 19އަކީ ވަބާއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިތާ 30 ދުވަސް، މުޅި ދުނިޔެ ތަޅުލެވިފައި

2

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ފެނުގައި ގިތެޔޮ މިރުސް ހެއްދުން - 01

5

މާލޭ ސިޓީއަށް ހިމޭން ތިން ގަޑިއިރު، ރައްޔިތުން ދެއްކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ނަމޫނާއެއް!

... 10 ...