Close

ކުޅިވަރު

ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދެވުމަކީ ޝަރަފެއް: ގަލްޓިއޭ

ޓެކާސް ރިސޯޓު ކަޕް: ރ. އަތޮޅު މުބާރާތް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަނީ

މައުންޓާއެކު ޔުނައިޓެޑް އެއްބަސްވުމަކަށް، ސިޓީން ކޮވަސިޗާ ވާހަކަ ދައްކަނީ

ބޮޑީބޯޑިން ލީގުގެ ފުރަތަމަ އިވެންޓް ބުރުނު ޝިކާރު ފެށުން މި މަހަށް

2008ގެ ރަން ހަނދާން: ކޯޗު ޔަންކޭގެ ތަފާތާއި އޭރުގެ ޓީމުން ނަގަން ޖެހޭ ފިލާވަޅުތައް!

ޕެނަލްޓީގައި މޮރީނިއޯއަށް ހިތްދަތިކަން، ސެވިއްޔާއިން ހަތްވަނަ ފަހަރަށް ޔޫރޮޕާ ލީގު އުފުލާލައިފި

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ކުވޭތުގެ އަސްލު ފެންވަރު ފީފާގެ ރޭންކިންއަކުން ބުނެއެއް ނުދެއެވެ.

މެސީ ގޮތް ނިންމަނީ: ބާސާއަކަށް ނުދާނެ، މަރުހަބާ ކިޔަން ސައޫދީން ތައްޔާރަށް!

ތާރީހު އޮތީ ސެވިއްޔާ އަތުގައި، މޮރީނިއޯ ނުކުންނަނީ އެކަން ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ބުނެ!

ސާފްގައި ވަރުގަދަ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފައިދާ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކުރާނެ: ޗެތުރީ

ސައުދީގެ ބޮޑު ހުށަހެޅުމަކާއެކު ބެންޒެމާ ދެ ވިސްނުމެއްގައި!

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އިންޑިޔާ ނަގައިފައި އެންމެ ކާމިޔާބު ގައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.

« 1 ...