ކުޅިވަރު

ބްލޫޕްރިންޓް ހަބް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ: ޓީމު ވާލު އަދި ބީބީ ނިއު ޖެނެރޭޝަން ސެމީއަށް

ސޮނޭވާ ޖާނީގައި ރޮނާލްޑީނިއޯގެ ފުޓުބޯޅަ ކޭމްޕެއް

ޕެރިހުގައި ނޭމާ ހުރީ އުފަލުން، 2025 އާ ހަމަށް އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑުން ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވުމުން ސިޓީ އަނެއްކާވެސް އިންތިޒާރުގައި

ބެންގަލޫރު އެފްސީ މާދަމާ ފުރާނެ

އުސޫލާ ހިލާފުވި ކުޅުންތެރިންނަށް ހަރުކަށު އަދަބު ދޭނަން، މައާފަށް އެދެން: ބެންގަލޫރު އެފްސީގެ ވެރިޔާ

ރާއްޖޭގައި ކުޅެން އޮތް އޭއެފްސީ ކަޕް ގުރޫޕު ސްޓޭޖު މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި

ރެއާލް، ބާސާ، ޔުވެންޓަސްއިން ދުލެއް ނުކުރި، އަދިވެސް ސުޕަ ލީގުގައި

މެޗު ނުކުޅެވޭނެކަން އެފްއޭއެމްއަށް އަންގައިފި، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުވެސް ފަސްކުރަން އެދެނީ

ބެންގަލޫރު އެފްސީ ގައިޑްލައިނާ ހިލާފުވުމުން، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދާން މަހުލޫފު އަންގަވައިފި

ބާސާއާއި އެތުލެޓިކޯ އެއްވަރު، ހުރިހާ މޮޅެއް ރެއާލަށް

ކޮވިޑް ރާޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭއެފްސީ މެޗުތައް ކުޅޭތީ މައުމޫންގެ ކަންބޮޑުވުން

« 1 ...