ކުޅިވަރު

ކޮވިޑް 19 : މިއަހަރު ޓޯކިޔޯގައި ބާއްވަން އޮތް އޮލިމްޕިކްސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މެނޭޖަރު ގުއާޑިއޯލާ އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ ސްޕެއިނަށް ހަދިޔާކޮށްފި

1

ކޮވިޑް 19 : މިއަހަރު ޓޯކިޔޯގައި ބާއްވަން އޮތް އޮލިމްޕިކްސް ފަސްކޮށް އާ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅަނީ

ކޮވިޑް 19 ޖެހިގެން، ރިއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ރައީސް ލޮރެންޒޯ ސަންޒް މަރުވެއްޖެ

ޑިބާލާ އާއި މަލްޑިނީ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 : އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި

ޖަމިއްޔާތަކުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޔޫރޯ އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

އެޗްޕީއޭއިން އަންގަނީ އެއްވެ އުޅުން ހުއްޓާލުމަށް، އެފްއޭއެމުން އަންގަނީ މިމަހު 20ގައި ކޮންގްރެސް އޮންނާނެ ކަމަށް!

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގު އަދި ޕްރިމިއާ ލީގު ވެސް މެދުކަނޑާލައިފި

ޔުވެންޓަސްގެ ރުގާނީއަށް ފަހު ސެމްޕްޑޯރިއާގެ ގަބިއަޑިނީ ވެސް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ، ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

« 1 ...