ކުޅިވަރު

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުން ނެގިތާ 14 ދުވަސްވީ ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި

ޕްރެކްޓިސްތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ ނުދޭން ނިންމި އެލަވަންސް ދޭން ޔޫތު މިނިސްޓަރު ނިންމަވައިފި

ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ލަފަޔަކަށް މިހާރުވަނީ އެދިފައި: މަހްލޫފް

ނިއު ނޯމަލްގައި ޓީޓީ ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތަކާއި މުބާރާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ސިޓީން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އަންނަ މަހު ކުރީ ކޮޅު ބާއްވަން ނިންމައިފި

ބުޅަލެއްގެ މޮޅު ކުޅުން، ގޯލްކީޕަރެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ 4 ކުޅުންތެރިޔަކު ކޮވިޑް 19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރައާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަނީ

މިހާރު މިއޮތީ ފުޓުބޯޅަ އާއިލާ އެއްކޮށް ފެއާ ޕްލޭ އަކަށް ދާން ޖެހިފައި: ސުޒޭން

ބުންޑެސް ލީގާގައި ޔޫނިއަން ބާލިންގެ މައްޗަށް ބަޔާން މިޔުނިކުން ކުރި ހޯދައިފި

ފުރަތަމަ މެޗަށް މިއަދު ނުކުންނައިރު، ޑޯޓަމުންޑުން ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް ހޯދައިފި

ޕޯޗުގަލް ލީގު އަންނަ މަހު ފަށަނީ

« 1 ...