ކުޅިވަރު

ކުޅިވަރުގައި ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު މަހެއް، ފުޓުބޯޅައިން ވެސް ބޮޑު އުންމީދެއް!

ރާއްޖެއަށް ފިލިޕީންސް ކޯޗުގެ ތައުރީފު

1

ދިވެހިންގެ އުންމީދުތައް ބޮޑު، ނުކުންނާނީ ވަރުގަދަ ފިލިޕީންސް ޓީމު ބަލިކުރަން: ސެގަޓް

ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ވިލިޖޯލިން ހޯދި އިރު، ކްލަބު އެމްޓީސީސީން އުންމީދު އާކޮށްފި

ޗޭންޖިން ރޫމުގައި ދައްކާ ވާހަކަ ހިމަނައިގެން ގައުމީ ޓީމުގެ ލަވައެއް، ޅެން ހެއްދެވީ ބަލަކް

1

ރާއްޖެ-ފިލިޕީންސް މެޗަށް ވެސް ވިއްކަނީ 3000 ޓިކެޓު، ޓިކެޓުގައި މިފަހަރު ސީޓް ނަމްބަރު ހިމެނޭ

ރާއްޖެ-ފިލިޕީންސް މެޗުގެ ޓިކެޓު މާދަމާ ޓާފް ދަނޑުން ވިއްކަން ފަށަނީ

ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދައި، އަންހެން ވޮލީގައި ރާއްޖެއަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބީއެއް

ކްލަބު އެމްޓީސީސީ އަތުން މޮޅެއް ހޯދައި، މޯލްޑިވް ގޭހުން ސެމީގެ އުންމީދު އާކޮށްފި

1

ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ބަލިކޮށް، ވިލިޖޯލިން ސެމީގެ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ސިޓީ ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލުން އެއްވަނައިގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ހޯދައިފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި މިއީ ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ހަފުތާއެއް، ހުރިހާ އެތުލީޓުންނަށް މަރުހަބާ: ރައީސް

« 1 ...