ކުޅިވަރު

އާބާދީއަކީ 63،000 މީހުން، އޮލިމްޕިކްސް ރަން މެޑަލެއް ހޯދި އެންމެ ކުޑަ ގައުމަކަށް ބާމިއުޑާ

1

އޮލިމްޕިކްސްގެ ދަންމަރު ރޯކުރި ނައޯމީ އޮސާކާ ހައިރާން ކުރަނިވި ގޮތަކަށް ކަޓައިފި

ނަބާގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އިރާންގެ ވަރުގަދަ ސޫރަޔާ އަތުން ބަލި، ސަޖީނާގެ ހީޓްވެސް ނިންމާލައިފި

1

އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގައި ތާރީހީ ރަން މެޑަލްއެއް!

ޔުނައިޓެޑުން ވަރާންގެ ސޮއި ހޯދުމާ ގާތަށް

ނަބާގެ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ ދުނިޔޭ ރޭންކިން ނުވަ ވަނައާ ދެކޮޅަށް

މާޒިޔާ ސައުދީއަށް، ކޭމްޕުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާސިލުވާނެ ކަމަށް ކޯޗު ދެކޭ

އިޓަލީ ލީގުގައި ކުޅޭނަމަ އެރިކްސަންއަށް ޖެހޭނީ ހިތަށް ލެއްވި އައިސީޑީ ނަގަން

އޮކްޓޯބަރުގައި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބޭއްވުމަށް އިންޑިއާއާއި ނޭޕާލް އަދި ރާއްޖެ ޝައުގުވެރިވޭ

ލަންކާގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގައި ގައުމީ ޓީމު ވާދަކުރަނީ

އޮލިމްޕިކްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފު މުބާލްއާއި ނަބާހާއަށް

އެލް ކްލެސިކޯ ލެޖެންޑުންގެ މެޗު ރެއާލްއަށް، އަދިވެސް ތަރިޔަކީ ރޮނާލްޑީނިއޯ

« 1 ...