ވިޔަފާރި

ދިރާގުގެ ހިއްސާއަކަށް 7.33 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި

ގަލްފް ކްރާފްޓުގެ ވީއައިޕީ ލޯންޗު: ރީތިވެފައި ފުރިހަމަ، އިންގިލާބީ ބަދަލެއް

ގުޅީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އަގު ބޮޑުވުމުން އެސްޓީއޯއިން ލުނބޯ ގެނެސް، 60 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް ވިއްކަން ފަށަނީ

މިފަހަރުގެ ރޯދަޔަށް ކަނޑޫދޫމިރުހުގެ ދަތިކަމެއް ނެތް، އަގުވެސް މާ މައްޗަށް ނުއުފުލޭނެ

ރޯދަމަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވާނީ ހެނދުނު 9:30 އިން މެންދުރު 12 އަށް

ދިރާގާއި މަމްސް އެއިޑް ގުޅިގެން ރޯދަމަހު 100 އާއިލާއަކަށް އެހީވަނީ

މެރިން އެކްސްޕޯ: އެލިއާ ސްޓޯލުން ލުއިފަސޭހަ ޕޭމަންޓް ޕްލޭންތަކެއް، ޒިޔާރަތްކޮށްގެން އިންޖީނެއް ލިބިދާނެ

2.28 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ރިސޯޓް މަޝްރޫއެއް އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީން ޔަންމާގެ އާ އިންޖީނާއީ ސްޕޯޓްސް ފިޝިން ބޯޓު ތައާރަފުކޮށްފި

ދިރާގަށް ދިގު މުއްދަތަށް ހިދުމަތްކުރި 29 މުވައްޒަފެއްގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

1

ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޭސް-2 ގައި ހެދި އެސްޓީއޯގެ ރޯދަ މާޓް ހުޅުވައިފި

« 1 ...