Close

ވިޔަފާރި

އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާއަކަށް 77 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި

ސައްހަ ނޫން ޓްރާންސެކްޝަންތައް އިތުރުވާތީ ބީއެމްއެލުން ޗެޓްޖީޕީޓީ ބްލޮކްކޮށްފި

އުކުޅަހު ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ހާބަރު ޕޭވްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ކަސްޓަމަރުންނަށްދޭ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބީއެމްއެލް އިން އޭއައި ބޮޓެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ޖޫން 15 ގައި

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް "ލިމިޓްލެސް" ކޯލްސް އާއި ޑޭޓާ ލިބޭ ޕެކޭޖުތަކެއް

ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑު މެމްބަރުން ހޮވައި ޗެއާމަން އައްޔަންކޮށްފި

އެމްފައިސާއިން އެފްއެސްއެމަށް ފައިސާ ދެއްކި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ގައުމުތަކަށް އެހީވުމަށް އާބަންކޯއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއޭމްތައް ސޯލާ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގަން ފަށަނީ

ބީއެމްއެލުން ހިއްސާއަކަށް 40 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި

ކުމުންދޫ ނެރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

« 1 ...