ދުނިޔެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބައްޔަށް ކޮވިޑް 19 ގެ ނަމުން ނަން ދީފި

ވުހާން ސިޓީގެ މީހަކު ވިހެއި ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހޭ މީހުން އެރޯގާއިން އަވަހަށް ރަނގަޅު ކުރެވޭ ބޭސްތަކެއް ދެނެގެންފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށީ ވާލުގެ ސަބަބުންކަން ޔަގީން: ޗައިނާގެ ސައިންސްވެރިން

ކޮރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މާބަނޑުމީހަކު ވިހައިފި، ދަރިފުޅު ކޮރޯނާއަށް ނެގެޓިވް

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ލަފާ ނުދިން ނަމަވެސް ގައުމުތަކުން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް: ބަލިން ސަލާމަތްވާ މީހުން އިތުރުވެ، ފެތުރޭ މިންވަރު އަންނަނީ ދަށްވަމުން: ޗައިނާ ސަފީރު

ޗައިނާގައި ދޫނި ރޯގާ ފެތުރެން ފަށައިފި، މިހާތަނަށް 17،000 އަށްވުރެ ކުކުޅު ނައްތާލައިފި

ލަންކާއިން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ޗައިނާ މީހާ، ފަރުވާއަށްފަހު އެބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ވުހާން ސިޓީ ބަންދު، މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތް އެނގޭތަ؟

5

ޕްރިންސް ހެރީގެ ދެކަނބަލުން ކެނެޑާގައި، ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކަށް ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފި

« 1 ...