ދުނިޔެ

ތޫފާން ވާޔޫ: ތިންލައްކަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

އޮޒިލްގެ ކައިވެނި ހަފުލާގައި ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އެމެރިކާގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 12 މީހުން މަރާލައިފި

1

ޕާކިސްތާނުގެ ކުޑަ އަވަށެއްގައި 700 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެޗްއައިވީއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އަރަބި ބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ ނަންބޯޑުތައް ނެގުމަށް ލަންކާއިން ސާކިއުލާއެއް ނެރެނީ

1

ސަލާމަތީގޮތުން ބަލާނަމަ އަހަންނާއި އާމާލް ކްލޫނީ އަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް: ޖޯޖް ކްލޫނީ

ޕަޕުއާ ނިއުގިނީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިންޑިއާގައި ޓިޔުޝަން ދެމުން ދިޔަ އިމާރާތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި އިންޑިއާ ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ގޭގެއަށް ގޮސް ޑެލިވަރީ ކުރެވޭ ފަދަ ރޮބޮޓެއް ފޯޑުން އުފައްދައިފި

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު: އުރްމީލާ، ޕްރަކާޝް، ޝަތްރުގަން ސިންހާ އަދި އަނބިކަބަލުން ޕޫނަމްއަށް ނާކާމިޔާބީ

« 1 ...