Close

ދުނިޔެ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ޖާސޫސީ މިސައިލު މޫދަށް ވެއްޓިއްޖެ

ވެއްޓުނު ފޯނު ހޯދަން ކޯރުން ފެން ހުސްކުރުމުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެއާ ނިއުޒިލެންޑުން ފަސިންޖަރުންގެ ބަރުދަން ބަލަންފަށަނީ

އަދުގެ ދުނިޔެ: އުރުދުޣާނުގެ ކާމިޔާބަކީ ހުޅަނގުގެ ނާކާމިޔާބެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި ތިން ގޮނޑުދޮށް އޮތީ އޮސްޓްރޭލިޔާ، ސީޝެލްސް އަދި ފިލިފީންސްގައި ކަމަށް ނިންމައިފި

އުދުހެމުންދިޔަ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ދޮރު ހުޅުވުމަށް އިންޑިއާގެ ޕެސިންޖަރަކު މަސައްކަތްކޮށްފި

1

ސިޓީއާއި އިންޓަރ މިލާނުގެ ފައިނަލަކީ އާޖެންޓީނާއަށްވެސް ތާރީޚީ ފައިނަލެއް

އަދުގެ ދުނިޔެ: އަރަބި ލީގުގެ ސަމިޓާއި ބައްޝާރާއި ޒެލެންސްކީގެ ފެނިލުން!

ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ތިން ހަފުތާ ތެރޭގައި ދެވަނަ މީހަކު ސިންގަޕޫރުގައި ދަންޖައްސައި މަރާލައިފި

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ޗެއަރމަން ޝައިޚް މަންސޫރަކީ ކޮންބޭފުޅެއް؟

ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެން ހައްޔަރުކުރަން ފެށީމާ އެލްސެލްވަޑޯރުގައި މީހުން މެރުން މުޅިން ހުއްޓިއްޖެ

އެންމެ ހީވާގި މީހުން ގިނައީ މޯލްޓާގައި، ދިވެހިންނަށް ލިބެނީ 8 ވަނަ!

1
« 1 ...