ދުނިޔެ

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ރިޔާސީ މައާފުވެސް އޮތީ ނީލަމުގައެވެ. މައާފެއްގެ އަގަކީ ދެމިލިޔަން ޑޮލަރެވެ.

ޖަރުމަނުން ކޮވިޑްގެ ކުރިން ނުފެންނަ ވޭރިއަންޓެއް ފެނިއްޖެ

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ނާއިބުރައީސް ވެސް އެހަދަނީ ދޮގެވެ. ދައުރު ނިންމާލީވެސް ބޮޑު ދޮގަކުންނެވެ.

ބައިޑަން ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގެ ސެކިއުރިޓީގެ އިސް ދެ މެންބަރަކު ދުރުކޮށްފި

ކެލިފޯނިއާގައި މޮޑާނާ ވެކްސިން ޖެހުން ހުއްޓުވައިފި

ޗިކާގޯ އެއާޕޯޓުގައި ތިންމަސް ވާންދެން "ފިލައިގެން" ދިރިއުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓެއް ފެނިއްޖެ

އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް ހުވައިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިހާސަލް ހުއްޓުވައި މީހުން ހުސްކޮށްފި

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލަންކާ އެއާޕޯޓު ހުޅުވާލަނީ، ދިވެހީން ކަރަންޓީނުވާކަށް ނުޖެހޭނެ

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ޔޫގެންޑާއިން އެމެރިކާއަށް، އައްދެއައްދޭ ކަލޭމެން ވަކިސަހަލު ހެއްޔެވެ.

ޔޫކޭއިން 3.5 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފި

ލަންކާގައި މަރުވި މީހަކު 25 ދުވަސް ފަހުން ވަޅުލައިފި

« 1 ...