ދުނިޔެ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއާއެކު ތިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިސްކިތުގައި ހަމަލާދީ މަރާލީ ހުކުރު ނަމާދުގައި ތިއްބައި، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 49 އަކަށް!

ނިއުޒިލެންޑްގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ނިއުޒިލެންޑްގެ މިސްކިތްތަކެއްގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި

ވޯޓުލުމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ނެރުމަށް ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ކިބައިން މޯދީ އެދިވަޑައިގެންފި

މާސްއަށް ފައިބާ އެންމެ ފުރަތަމަ އިންސާނަކީ އަންހެނަކަށްވުން އެކަށިގެންވޭ: ނާސާ

149 ފަސިންޖަރުންނާއެކު ދަތުރުކުރި އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއް ވެއްޓިއްޖެ

މައިކަލް ޖެކްޝަންގެ ލަވަތައް ޖެހުން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ހުއްޓާލައިފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަމައެކަނި އަންހެން އެސްޓްރޯނަޓުން ހިމެނޭ ކްރޫއެއް ސްޕޭސްވޯކް ކުރަނީ

ޕާކިސްތާނުގައި ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް އަބިނަންދަން ވަރުތަމަންއަށް ވެސް ބައޯޕިކްއެއް އުފައްދަނީ

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި އަށަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޕީސީގެ ޔުނިސެފް ގުޑްވިލް އެމްބެސަޑަރުކަން ނެގުމަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18 19