ދުނިޔެ

36 އަހަރު ކުރީން ގޮވައި 25000 މީހުން މަރުވި ފަރުބަދައަކުން އަނެއްކާވެސް ދުން އަރައި އަޅި ބުރަން ފަށައިފި

ސިރިންޖު ނުއުފެއްދި، އަންނަ އަހަރު ދުނިޔެ ވެކްސިނަށް ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ދީފި

ކާބޭހެއް ގޮތަށާއި ސްޕްރޭއެއް ގޮތަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ތަހުލީލުތައް ކުރިޔަށް އެބަދޭ: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

މިސް ކެރެއްލާ އަދި ރަނަރަޕް މަރުވި އެކްސިޑެންޓުގައި ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މަލާލާ ކައިވެނިކޮށްފި

އުދުހޭ ކާރުގެ ފުރަތަމަ ހުއްދަ ޖަޕާނު ކުންފުންޏަކަށް، އަމާޒަކީ 2025 ގައި އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ފެށުން

ދުނިޔެއަށް ތިރަމިސޫ ތައާރަފުކޮށްދިން ''ތިރަމިސޫގެ ބައްޕަ'' އުމުރުން 93 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

ޔޫކްރޭންގައި ކޮވިޑް ވެކްސިނާ ދެކޮޅަށް އެތައް ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި އުމުރުން 5 އަހަރުން މަތީގެ ކުދީންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

ކެރެލާގެ ރީތީގެ ދެ ރާނީން ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވެއްޖެ

2022 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުން

ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅެއް ނޫން

« 1 ...