ދުނިޔެ

ޗައިނާގައި 108 ވޮލަންޓިއަރަކަށް ކޮވިޑް 19ގެ ވެކްސިން ދީފި

އާ ދިރާސާއެއް، ނޭވާލާ ވައިންވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިދާނެ، ފޮތިމާސްކު އަޅުއްވާ! : ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ

2

އޭއައިއައިބީގެ މެންބަރުންނަށް ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް، ރާއްޖެއިން ވެސް އެހީއަށް އެދެފި

1

އެމިރޭޓްސް އާއި އިއްތިހާދުން ހާއްސަ ފްލައިޓް ދަތުރުތަކެއް ފަށަނީ

ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް 19 : އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސައިންޓިސްޓުންވެސް ވެކްސިންތަކެއް ޓެސްޓު ކުރަނީ

ލޮކްޑައުނާ ހިލާފުވާ މީހުންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހަން އަމުރު ކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ދެއްވައިފި

ކޮވިޑް 19 : ލޮކްޑައުނާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ސިޓީތަކުގެ ވައި ސާފުވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 : ތައިލޭންޑުގެ ރަސްގެފާނު 20 ޖާރިޔާއާއެކު ޖަރުމަނުގެ ހޮޓަލެއްގައި އައިސޮލޭޓްވެވަޑައިގެންފި

1

ކޮވިޑް 19 : މީޑިއާތަކަށް އެހީވުމަށް ފޭސްބުކުން 100 މިލިއަން ޑޮަލަރުގެ އެހީ

ބަލި ނޫން ނަމަ ނުވަތަ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ މީހަކު ނޫން ނަމަ މާސްކް އަޅަން ލަފައެއް ނުދެން: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ކޮވިޑް 19 : މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމުން އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ ކަރަންޓީނުކޮށްފި

« 1 ...