ދުނިޔެ

ރެކޯޑެއް، އިންޑިއާއިން އެއް ދުވަސް ތެރޭ އެއް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ކޮވިޑް ކޭސް

ޕާކިސްތާނުގެ ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޔޫކޭ ކޮވިޑު ވޭރިއަންޓު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެނީ

އައިސީޔޫތައް ފުރި ފްރާންސް ތިންވަނަ ފަހަރަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާއަކުން ހައްޔަރުކުރި ހޮންގް ކޮންގްގެ އެންމެ މަގުބޫލު ހަތް ލީޑަރުންނަށް ހުކުމް އިއްވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފެށުން

އާޖެންޓީނާގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޓައިވާނުގައި ރޭލެއް އެކްސިޑެންޓްވެ 50 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ބަންދުކޮށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު އިންޑިއާއިން 81،466 ކޮވިޑް ކޭސް ފެނިއްޖެ

ވެކްސިންގެ ދެޑޯޒް ހަމަކޮށް އެމެރިކާގައި ކަރަންޓީނު ނުވެ ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ލަންކާގައި ޗައިނާގެ ސައިނޯފާމް ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމަށް އެގައުމުގެ ސިއްހީ މާހިރުން ދެކޮޅު

ކޮވިޑުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ، ފްރާންސްގެ ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފި

« 1 ...