ދުނިޔެ

ސައުދީއަށް އިއްޔެ ދިން މިސައިލް އަދި ޑްރޯންގެ ހަމަލާތައް ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ލަންކާގެ އާންމު އިންތިހާބުގެ ޕޯސްޓަލް ވޯޓުލުން ފެށިއްޖެ

ކޮވިޑުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމާއެކު ލަންކާގެ ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފި

ރެކޯޑެއް، 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އިންޑިއާއިން 28،600 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އެންމެ ފަހުން ޓްރަމްޕް ވެސް މާސްކް އަޅުއްވައިފި

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ފުރި އެހެން ގައުމުތަކުން ލަންކާއަށް މީހުން ގެންދިއުން މެދުކަނޑާލަނީ

އަމީތާބް ބައްޗަން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފި

މީގެ ދެމަސްކުރިން އަހަންނަށް ކޮވިޑް ޖެހުނު، އަދިވެސް އޭގެން ސަލާމަތް ނުވެވޭ: ރިޗަޑް ކުއެސްޓް

ސިންގަޕޫރުގެ އާންމު އިންތިހާބު އެގައުމުގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ދާހިއްލާތަ؟ މިއޮތީ ގަމީހުގައި ހަރުކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ސޮނީ އިން އުފެއްދި އޭސީ

1.3 ބިލިއަން މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ފަށައިފި

ވައިޓް ހައުސްގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

« 1 ...