ދުނިޔެ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޭންކެއް 1 ބިލިއަން އޮސްޓްރޭލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

1

ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންސް އިން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ތިން ވަނަ މަރުހަލާ ފަށައިފި

އިންޑިއާގެ ރޭލުތަކާބެހޭ މިނިސްޓަރު ކޮވިޑް ޖެހިގެން އަވަހާރަވެއްޖެ

އުމްރާ ދަތުރުތަކަށް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސައުދީ ހުޅުވާލަނީ

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ދެލައްކަ އަށް އަރައިފި

ހަ މަހަށްފަހު ތާޖު މަހަލް އަލުން ހުޅުވައިފި

އޮކްސްފޯޑުން އުފެއްދި ވެކްސިންގެ ޓެސްޓުތައް އިންޑިއާގައި ފަށައިފި

2045 އަހަރު ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނަކަށްވެސް އެއް ގަޑިއިރުތެރޭ ދަތުރުކުރެވޭނެ!

ވެކްސިން ގަތުމަށް 10 ގައުމަކުން ރަޝިޔާއާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

2

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު އިންޑޮނޭޝިއާ އިން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކޮވިޑް ކޭސް ފެނިއްޖެ

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފުޓުބޯޅަ ފްރީސްޓައިލް ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ފްރާންސްގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

« 1 ...