ދުނިޔެ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމެރިކާއަށްވުރެ ޗައިނާގައި ތަނަވަސް މީހުން ގިނަވެއްޖެ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

"ޓައިފޫން ހާގިބިސް" ތޫފާނުގައި ޖަޕާނުން ފަސް މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ވޮއިސްމެއިލްތަކެއް ހެކްކުރި ކަމަށްބުނެ ދެ ޓެބްލޮއިޑް ނޫހެއް ގޮވައިގެން ޕްރިންސް ހެރީ ކޯޓަށް

ފޮރެވާ 21 ބަނގުރޫޓުވެ 178 ފިހާރައެއް ބަންދު ކުރަނީ

ޗާޖަށް ޖަހާފައި އޮތް ފޯނެއް ގޮވައި، 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

އަވަހާރަވިތާ ތިން ހަފްތާ ފަހުން، މުގާބޭގެ ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލައިފި

ޗޭނު ޖަހައި، ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް ސަލާމަތްކޮށްފި

ތުރުކީއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

މަގާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ކުރާކަމަށް ބުނެ ޓްރަމްޕްގެ މައްސަލަ އެގައުމުގެ މަޖިލީހަށް

ބޮމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާ ކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އުވާލައިފި

އެބޯލާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކޮންގޯއިން ދެވަނަ ވެކްސިނެއް ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފި

« 1 ...