ރިޕޯޓް

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ޖުމްހޫރިއްޔަތެއް ގެނައީ ވެރިންނެވެ. ރައްޔިތުންނެއް ނޫނެވެ.

2

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ނަގޯނޯ ކަރަބާޚުގެ މައްސަލަޔަށް ގެނެވޭނީ ވަގުތީ ހައްލެކެވެ.

1

ޝަރުތެއް ނެތި ރަށަށް: ރަނގަޅެއްތަ؟ ގޯހެއްތަ؟

ކަނޑިންމަ މަރު: މުޅި ރިސޯޓު އޮތީ ކޮވިޑުގެ ހާއްޔަކަށް ވެފައި، އާދަމް ނަސީރުބެ މަރުވީ ބަލި އެނދުގައި ފަރުވާއެއް ނުލިބި!

1

ދަގަނޑޭއަށް ގޮވާލި ބެނިފީކާގެ އެކަޑެމީން ޔޫރަޕްގެ ތަރިން އުފައްދާ ވާހަކަ!

ހުކުރު މިސްކިތް ފެނި ލަންކާ އެކުވެރިޔާވީ އާޝޯހް!

1

ދުނިޔޭގައި މިއަދު ހުރިނަމަ މިއީ ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް!

ނޮވެމްބަރު 3: ދިވެހި ސިފައިން ތިބީ ބިރުން ފިލަޔޯ

1

ބޮޑު ލޯންޗުގައި ތިން މިނެޓުން ގޮއިދޫއަށް! ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާން އުފުލި ތަކުލީފު މާޒީގެ ތެރެއަށް

ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނުގެ އިސްލާހުތައް: ކުޅިވަރަށް އޮތީ ނުފޫޒުން ފުރިފައިވާ އަނދިރި ދުވަސްތަކެއް، ސަސްޕެންޝަންތައް!

2

އާ މާފުށި ހިއްކާ ނިންމާލައިފި، ވަށް މާފުށި ފެށުމުގެ މަގުމަތީގައި، މާފުށީ ރައްޔިތުން ހެވިފައި

2

ފުވައްމުލަކުގައި އޮށްވަޅުގޮނޑިއެއްހެން އޮތް މަގުތައް އޮމާންވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމެޖެހުން

1
... 8 ...