ރިޕޯޓް

ރައީސް ހިމޭންކަމާއެކު ސިޔާސީ ކުޅިބައި ތަރުތީބުކުރެއްވުމުގައި، ނަޝީދު އިށީންނަވާނެ ގަލަކީ ކޮބައިބާ؟

ކާފިއުއެއް ނެތް! ދަތުރުދެވޭނެ ހާއްސަ ރަށެއްވެސް ނެތް! މާލޭގައި ތިބި މީހުންނަށް އޮތީ ރަށުބަންދު!

ބައެއް މީހުން ރިސޯޓުތަކާއި ބޭރުގައުމުތަކަށް، ބުނަނީ ރަށަށް ކޮވިޑް ގެންދެވިދާނެތީ ކަމަށް

ދޮޅު އަހަރުގެ ރަށު ބަންދަށްފަހު އީދަށް ރަށަށް، ކޮވިޑަށް ރައްކާތެރިވާން ސަމާލުވާތި!

ފަޅިފަޅިއަށް ފަޅި! ކޮބާ ކޮން ފަޅިއެއް؟

1

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: ރާއްޖޭގައި ނުހެދުނަސް ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ތާވައްކާށި، ކުރީން ގާނޫނީގޮތުން ރަދުންގެ މިލްކެއް

1

އިނގިރޭސި ސަޕޯޓަރުންގެ "މުޑުދާރު" ފަޅި، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި އިހުތިރާމު ކުޑަ އެތައް ކަމެއް!

1

ކޯޓާއާއި ވޯކްޕާމިޓް ދޫކުރި އަދަދު ބޮޑުތަނުން ދަށަށް، ބިދޭސީން އައި އަދަދުވެސް ދަށަށް

މެސީގެ ކަރުނައާއި ހިތްދަތި ތަޖުރިބާތަކަށް ނިމުން، އާޖެންޓީނާގެ ތަށްޓާއެކު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިނިތުންވުމެއް

1

އެންރީކޭއާއެކު ސްޕެއިނުން އުފެއްދީ ރަން ޖީލެއް، ޔޫރޯގެ ވަދާއީ ސަލާމާއެކު އަމާޒު ވޯލްޑްކަޕަށް

މިފަހަރު ޔޫރޯގެ ފައިނަލް މެޗު އިންސާފު ކުރާނީ "މަހުޖަނު ރެފްރީ"

1

ރަށުގައި ވެސް ބަރަހަނާ ރަށުން ބޭރުގައިވެސް ބަރަހަނާ! ރައްޔިތުން ގޮތް ހުސްވެފައި، މުއައްސަސާތައް ފެއިލް!

« 1 ...