ޚަބަރު

ހަތަރު މައިންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ކޯސްޓްގާޑުގެ ހުރަވީ މަރާމާތުކުރުމަށް އިންޑިއާ އިން ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

އިދިކޮޅުގެ އެއްވުމުގައި އަނިޔާވި އަންހެނުންތަކަކީ ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅި ބައެއް: ފުލުހުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޅަދަރީންގެ ހައްގުތައް ގެއްލި، އެކުދީންގެ ހަޔާތް ބަރުބާދުވެގެންދޭ: ހުތުބާ

ރައީސް ސޯލިހު ޅ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި

ހަނީމޫން ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑާއެކު ރާއްޖެއަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެވޯޑުތަކެއް

އުރީދޫން ވިއްކާ މޯބައިލް ފޯނާއި އެހެނިހެން ތަކެތި އެމްއައިބީ މެދުވެރިކޮށް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ދޫކުރަނީ

ފަތުރުވެރިންނަށް ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދައިދޭ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ލަންކާއަށް

ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަކީ އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް: އިދިކޮޅު

ހަ ކޯޓަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން އައްޔަންކޮށްފި

ޑރ. އިބްރާހީމް އުމަރު މަނިކުގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

« 1 ...