ޚަބަރު

އިތުރު 105 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ 89،295 އަށް

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 76 މީހުން، މާލެއިން 22 މީހުން

ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން ފެން ބިލު ފޮނުވަން ތައްްޔާރު: ޝާހު

ދެކުނު އެފްރިކާ ހިމެނޭ ގޮތަށް އެފްރިކާގެ ހަތް ގައުމަކުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ތޮއްޑޫ އަށް ރީތި ރީޑިން ޕާކެއް

ބަނދަރުތަކުގެ ގާނޫނެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން އެންގުމަށާއި މެރިޓައިމް އޮތޯރިޓީއެއް އޮންނަން ޖެހޭކަމަށް ފާސްކޮށްފި

މިސްކިތްތަކަށް ފަންޑު ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް އަންނަ މަހު

ކޯޓުއަމުރު ނެތި 48 ގަޑިއިރަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ މާއްދާ ސަބްކޮމެޓީން އުނިކުރުމުން އަލުން ހިމަނައިގެން ފާސްކޮށްފި

ކޮވިޑުގެ އާ ވޭރިއެންޓަކީ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް، ޓެގް ޓީމުން މިއަދު ގޮތްތަކެއް ނިންމާނެ: ރައީސް

1

ކޮވިޑުގެ ބޫސްޓަ ޑޯޒް އަންނަ މަހު އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލަނީ

ހުރިހާ ހަކަތައެއް ދުއްވާލެވެނީ ތިޔާގިކަމާއި ތަނަވަސްކަމަށް: އިމްރާން

އޮންލައިންކޮށް ޕާކިން ސްލޮޓް ބުކް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި: މޭޔަރު

« 1 ...