ރިޕޯޓް

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! މިރަށު މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން ގެންމިސްކިތް

މަސްތުގެ ދުނިޔެއިން ނުކުންނަން އެދޭމީހާ ބަލައެއް ނުގަނެވޭ! "ރިކަވަރީ ކެއާ" ނުކުންނަނީ ބާކީ ނުކުރުމަށް!

ވިސާންގެ ފައިގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ބުރިކޮށްލަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދެވޭނެގޮތެއް އަދިނެތް!

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! މާޒީގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގެ ވަދުމަސްވެރިކަމާއި ދޯނިބަނުން 3

އެފްއޭއެމްގެ ފައިސާގެ "ބަހަނާ"އަށް ނިމުމެއްނައި، ގޯލުފުނި ތަކާއެކު ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ ޖީލުތަކެއް ގެއްލިދަނީ

އިރުފާނުގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު: "ފެރީގައި ވަރަށް މަޖާކޮށް ސަކަރާތްޖެހި، މޫދުން ނެގިއިރު ނޭވާލި، ވިންދުވެސް ހުރި"

މާމައާއި ކާފަ: އަހަރެމެން ބޮޑުކުރީ އެމީހުންގެ އުނގުގައި، މުސްކުޅިވީ ދުވަހު އެމީހުންނަށް އެކަނިވެރި ދުނިޔެއެއް؟

ދަށްފަޅުން ފެންނަ ހިތްގައިމު މަންޒަރު، ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދާހިތްނުވި ފްލެމިންގޯތައް!

1

އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނުގެ ޝާހީ އަސާކޮޅުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ބޮޑު އަލިމަސް ރުޖޫއަކޮށްދިނުމަށް ދެކުނު އެފްރިކާއިން އެދެނީ

ދިވެހި ތާރީޚު: އައްޑޫއަށް އިނގިރޭސިން ދިޔުމާއި ފޭބުން

1

އިންޝުއަރަންސް މެދުވެރިކޮށް ފަހަށް ރައްކާކުރަމާ!

ރާނީގެ ޖަނާޒާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު ޖަނާޒާއެވެ.

« 1 ...