ރިޕޯޓް

ވޯލްޑް ކަޕަށް ނުވަ ދުވަސް: ނުވަ ނަންބަރުގެ ފުރިހަމަ ފޯވަޑް، 2002ގެ ހީރޯ!

ޖުމްހޫރީ ދަތުރު: ވެރީންނާއި ބޮޑުންގެ ނިންމުމެއް، އޭރުގެ ދިވެހީންނަކީ ވެރީންނަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ނަމޫނާއެއް

2

މޯޗަރީ ކައިރިން ފެނުނު ހިތްދަތި މަންޒަރު: "އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ފެނުނުތަ؟ އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ ފެނުނުތަ؟"

1

އެއް އާއިލާ: "އަހަރެން ސަލާމަތްވީ ޑިއުޓީގައި ހުރީމަ، ބޮޑުބޭބެ އާއި ޅިޔަނު އަނދައިގެން ދިޔައީ"

ބޭރަށް ނުކުތުމަށްފަހު ގަހަނާކޮޅު ބަލައި އަނބުރާ އެތެރެއަށް ވަން ދެމަފިރީންގެ ހިތާމަވެރި މަރު!

އެކްސްކްލޫސިވް: ސަލާމަތްވާން ލިބުނީ ސިކުންތުކޮޅެއް، ޖެހިގެން ހުރި ކޮޓަރީގެ މީހުން މަރުވީ ނިދާފައި ތިއްބާ!

2

މާލެ: އަނދައަނދާ ހުންނަ އަލިފާން ފަރުބަދައެއް، ގޮވާނެ ވަގުތެއް ނޭނގެ!

1

ވެރިފަރާތުގެ އެކްސްކްލޫސިވް: ރޯވީ ނުކުންނަ ދޮޮރުކައިރީގައި، އެއްވެސް މީހަކު ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދެއް ނުކުރަން!

14

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނަތަންޔާހޫގެ އެނބުރިއައުމާއެކު މެދުއިރުމަތި އައު ލޭއޮހޮރުވުމަކަށް ތައްޔާރުވެފައި!

އެއްފަޔާއިއެކުވެސް ކުޑަކުޑަ ޝަވަން މިދައްކަނީ ގައުމީ ނަމޫނާއެއް، މަންމަގެ އޮތީ ބާކީނުކުރުމަށް އެދި ގައުމީ މެސެޖެއް!

މަސްތުގެ ބަލީގައި ދިވެހި އަންހެނަކު "ސަލާން" ޖަހަން ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތަށް، ސުވާލުކުރުމުން ރަތަށް!

7

ފުޓުބޯޅަ ސްކޫލް ބިމުން "ހަދިޔާ"ކުރި 5000 އަކަފޫޓު! އުސޫލުން ބޭރު "ޑީލުން" އެޕޯލޯއަށް މިލިއަނުން ފައިދާ!

6 ...