ރިޕޯޓް

ޓީމުތައް ހަމަހަމަ، ޕްރެޑިކްޓް ކުރަން އުނދަގޫ

ސައުދީގެ މުއްސަނދިކަން ނިއުކާސަލް އަށް، އުންމީދުތައް ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީގެ ދަރަޖަ އަށް

ރާއްޖޭގެ ގަރާޖް "ކިންގް"، މަޝްހޫރު ހަސަންފުޅުބެ މަރުވެއްޖެ

ދަގަނޑޭއަކީ އަދިވެސް ގައުމީ ރޫހު، ހަމްޕުގެ ހާއްސަ ގޯލެއް!

ގައުމީ ކެޕްޓަންގެ އާދޭސް: މާޔޫސްކަން ހަނދާން ނައްތާލައި އާ އުއްމީދަކާ އެކު ގައުމީޓީމަށް ސަޕޯޓު ކޮށްދެއްވާ!

ރަށަށް ވަންނަ ނެރު ބަންދުވެ ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދުވެއްޖެ!

ހުސް ދަނޑެއްގައި ކުޅުމަށްފަހު މުޅި ގައުމުގެ ކުރިމައްޗަށް، ދިވެހި ކުޅުންތެރީންނަށް ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް

ބަންގްލަދޭޝް ކޯޗު ޓީމަށް ގެނެސްދިން ރޫހަކީ "ކޮންފިޑެންސް"އަށް ބަލާއިރު އެއީ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަކަން

ޓީޗަރުންގެ އަގު ވައިބަރު މެސެޖާއި ފިނިފެންމަލާއި ކުރެހުމުގައި، ގަދަރާއި އިހުތިރާމު ކަފުނުގައި!

އިންޑިއާ ތައްޔާރުތަ؟ ތަފާތު ދެއްކިދާނެތަ؟

މޮޅު ހާފަކުން ބަލި ހާފަކަށް: މިސްޓޭކްސް ގިނަ، ކުރިޔަށް އޮތީ ބުރަ މަސައްކަތެއް!

މަގޭ މަހަލްދީބް، މަގޭ މަހަލްދީބް، ކޮބާ ތައްޔާރުދޯ؟

6 ...