އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

މުޅި ރާއްޖެ ތަމްސީލުވާ ގޮތަށް އިދިކޮޅުން ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

1

ޔާމީނަށް ނަފުސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމްއަށް

އަދުރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވައިފި

މިނިވަން ނުކޮށް ހުއްޓައެއް ނުލާނަން، 2023ގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކީ ވެސް ޔާމީން: އަދުރޭ

ފަސް ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް، އަދުރޭ ހުތުރު ބަހެއް ބޭނުންކުރި މައްސަލަ ފުލަހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ޔާމީނާއެކު ދާން ޖެހުނު ހިސާބަކަށް ދާން މިހުރީ ތައްޔާރަށް: އަދުރޭ

ސަލަފް އުވާލަން ކުރާ މަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް އަދާލަތުން ނޫސްބަޔާން ނެރުން ހުއްޓުވީ އިމްރާން: އިދިކޮޅު

އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ރިޕޯޓު ސައްހަ ވާނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ބަޔާން ނެގީމަ: އަދުރޭ

ވަން ފޮޓޯ: ޔާމީނުގެ ދިފާއުގައި ސަޕޯޓަރުން ކުރި އިހުތިޖާޖު

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ އޮޑިއަކީ މި ޖީލުގެ ކަޅުއޮށްފުންމި: އަދުރޭ

ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްގައި ފެންނާނެ ހުރިހާ މަންޒަރެއް މިސަރުކާރުން އެބަ ފެނޭ: އަދުރޭ

1

ސަރުކާރުގެ އަމާޒުހުރީ ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން: އަދުރޭ

5 ...