އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

"ކޮބާ ނުވިއެއްނު!"މިރޭގެ ޖަލްސާއަށް ކިޔަން ޖެހުނީ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދޭތީ : އަދުރޭ

އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުން ހިމަނައިގެން ހަދާ ކޮމިޝަނަކަށް އިންސާފުވެރި ތަހުގީގެއް ނުހިންގޭނެ: ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ

ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަކީ އެންމެ އަނިޔާވެރި، އެންމެ ކޮރަޕްޓް އަދި އެންމެ ލާއިންސާނީ ސަރުކާރު: އަދުރޭ

3

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ދައުވާއެއް ނޯންނާނެ: އަދުރޭ

ދިވެހިންގެ ފަޚުރެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ ވުޖޫދުން ފުހެލުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި: އަބްދުއްރަހީމް

1

ޖޭއެސްސީން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ބަލައިނުގަތުމަކީ އެ އަމުރުގެ ބާރު ކެނޑިގެންދާނެ ކަމެއްނޫން: އަބްދުއްރަހީމް

އިންސާފުގެ ނަމުގައި މުޅި ނިޒާމް ފުނޑާލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން، އެއީ ބަދަލު ހިފުމެއް: އަދުރޭ

1

ވަން ފޮޓޯ: 18ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހުޖަލްސާގައި ބޭއްވި މާހެފުމަށްފަހު މެންބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން

ޕީއެންސީގެ ހަތަރު ނައިބު ރައީސުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުށުނާރާ ގޮތަށް ބަހައިފި

އަދުރޭ މައުމޫނަށް: ޕީޕީއެމްގެ މިލްކުވެރިކަމަށް ދައުވާކުރާ މީހުންނަށް، ހަމަސް ވީއިރުވެސް ޕާޓީއެއް ނެހެދުނު

ވޯޓަކާ ނުލައި ޕީއެންސީގެ ރައީސްކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް އިންތިހާބުވެއްޖެ

އެއާޕޯޓާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލު ވިއްކާލާތަން ބަލާކަށް ނުތިބޭނަން: އަބްދުއްރަހީމް

... 7 ...