ލުއި ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ސަސްޕެންޝަން ބްރިޖުން ޔޫރަޕާއި އޭޝިއާ ގުޅުވާލައިފި

ބެކަމްގެ ދެމަފިރިން ގޭގައި ތިއްބައި ގެއިން ވައްކަންކޮށްފި

އެންމެ އަގުބޮޑު ކާރު ކަލެކްޝަން، ލިއޯމެސީގެ އަތުގައި

އެެއްބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމަކާއެކުވެސް އެފްރިކާގެ އެއްވަނަޔަކީ އަދިވެސް ޑަންގޯޓޭ

އިސްކޮޅުން ދިގުކަމުން އިންނާނެ ފިރިހެނަކު ނުލިބޭ ތަރިއެއް!

މެސެޖަކާއެކު އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ތެރެއަށް ދޫކުރި ފުޅިއެއް 132 އަހަރު ފަހުން ފެނިއްޖެ

4

އަލުތްވަކަށް ނުވި އެންމެ ބޮޑު "އަލުވީގެ" ބަރުދަނުގައި 7.8 ކިލޯ

ދެގައުމެއްގެ ދެރަސްކަލަކު އުފަންވި ގަނޑުވަރެއް ވިއްކާލަނީ

ނިދަން އޮށޯންނަން ރީތިވަންތަ؟

1

ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަކަށްވުރެ ބޮޑު، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަތިންދާބޯޓުގެ އަޖުމަ ބެލުންތައް ކުރިޔަށް

ރަޝިޔާގެ މަހުޖަނު އުސްމަނޯފްގެ ބިޔަ ޔޮޓަށް ދުނިޔޭގެ އެތައް ރިކޯޑެއް!

ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިކުނޑިއަކުން ވިސްނުން، ސުލައިމާނުގެ ކައިވެނީން މަރިޔަމް ސަލާމަތްވި ގޮތް!

... 7 ...