ލުއި ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ފިރިހެނާ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކު ހޯދުމަށް ރަޝިއާއަށް

"އެއީ ދެން ރޯވަރު ކަމެއްތަ؟" ގުޅުން ހީނަރުކުރުވާ 7 ޖުމުލަ!

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ 2064ގައި ޕީކަށް އަރާނެ، ވިހާ ރޭޓު ދަށްވެ ގައުމުތަކުގެ އާބާދީ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވެއްޓޭނެ: ދިރާސާ

އިސްތަށިތައް ޓްރިމްކޮށްލަން ރާމާ މަކުނެއް ސެލޫނަކަށް ހިނގައްޖެ

މީގެ 61 އަހަރު ކުރީން ގެއްލުނު ކައިވެނީގެ އަނގޮޓި ފެނިއްޖެ

ނިއުޒީލެންޑުގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ވިހެއުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގަތީ އަމިއްލައަށް ބައިސިކަލް ދުއްވާފައި

އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންވެ ޓެސްލާ ކާރު ދުއްވާ މީހުންނަށް ކާރު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ތަޅުލެވިއްޖެ

އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރީން ވިސްނައިލާށެވެ.

ޕްލާސްޓިކު ކޮޅެއް އޮވެގެން އައި ރުޅީގައި ހޫނުކޮށްހުރި ސޫޕު ތަށި ޖެހީ މެނޭޖަރުގެ މޫނަށް

މަލާލާ ކައިވެނިކޮށްފި

ލަންކާ ނޫސްވެރިއެއްގެ ރިކުއެސްޓެއް ރާއްޖޭ ކޯޗަށް: "ދަގަނޑޭ ބެންޗު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮންނާނެތަ؟"

އުދުހޭ ކާރުގެ ފުރަތަމަ ހުއްދަ ޖަޕާނު ކުންފުންޏަކަށް، އަމާޒަކީ 2025 ގައި އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ފެށުން

... 9 ...