ލުއި ޚަބަރު

އެންމެ ގިނައިން ރަން ނެގެނީ ކޮން ގައުމަކުންކަން އެނގޭތަ؟

އެފްރިކާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު މިސްރުގެ އާ ވެރިރަށުގައި

ކޮފީއަކީ އުމުރު ދިގުކޮށްދޭ އެއްޗެއްކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރި އައު ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

ބައްޕަގެ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވުމަށް ދޮންމަންމަޔަކު ގެޔަށް ގެނައީ ކުދިން އެއްބަސްކިޔާފައި!

1

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ގިނައިން އަންނާރު ނެރެނީ ކޮން ގައުމަކުން؟

ސްކައިސްކްރޭޕާރސް އެންމެ ގިނައީ ކޮން ސިޓީއެއްގައި؟

ޓްރިވެންޑްރަމްގެ އޮޓޯ ޑްރައިވަރަކު ނަސީބު ނަމްބަރު ދިމާކޮށްގެން 250 މިލިޔަން ރުޕީސް ހޯދައިފި

"ފިރިމީހާ" އަކީ އަންހެނެއްކަން އެނގުނީ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭތާ 8 އަހަރު ފަހުން!

2

53 މީހުންނާ އިނދެފައިވާ ފިރިހެނެއްގެ ތަޖުރިބާ، ބުނަނީ އުފާވެރިކަންއޮތީ ދުވަސްވީ އަންހެނުންނާ އިނދެގެންކަމަށް

ކުދިންގެ ލޮލުގެ ފެނުން މުޅިން ގެއްލުމުގެ ކުރިން ދުނިޔެ ދައްކައިލުމުގެ ދަތުރެއް ކެނެޑާގެ އާއިލާއަކުން ފަށައިފި

ރާނީ އަވަހާރަވާނޭ ދުވަސް ކުރިއަށް ލަފާކުރި މީހާ ވަނީ ޗާލްސް އަވަހާރަވާނޭ ދުވަސްވެސް ހާމަކޮށްފައި!

ސިޑްނީގެ ރައްޔިތުންނަށް ރާނީ ލިޔުއްވި ސިއްރު ސިޓީފުޅު ކެނޑުމުގެ އިޒުނަ އޮތީ އަދިވެސް 63 އަހަރު ފަހުން!

« 1 ...