ލުއި ޚަބަރު

ސަން ސިޔާމްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް، ހުދު ހެދުމުގައި ހުދު އަހެއްގައި ހުކުރަށް

1984 ވަނަ އަހަރުގެ ސްޕައިޑަމޭން ކޮމިކް ފޮތެއްގެ އެންމެ ގަނޑެއް 3.3 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ

ބިގްބޮސް15: ތެޖާސްވީއާއި ޝަމިތާގެ ކޯޅުންގަނޑު!

ކޯޗު މުރުތަލާއަށް ރޮބެންއާއެކު ކުރެވުނު ތަޖުރިބާ!

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޮމެރިއޯންގެ ނަން އޮމިކްރޯން އާ ގުޅުވައި ޖޯކު ޖަހާތީ މަޖާ ރައްދެއް ދީފި

ފޭސްބުކްގެ ވީއާރް ހެޑްސެޓަށް އެލާޖިކުވެ ކުއްޖަކު ސީރިއަސް ހާލަތަކަށް ހިނގައްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ފިރިހެނާ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކު ހޯދުމަށް ރަޝިއާއަށް

"އެއީ ދެން ރޯވަރު ކަމެއްތަ؟" ގުޅުން ހީނަރުކުރުވާ 7 ޖުމުލަ!

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ 2064ގައި ޕީކަށް އަރާނެ، ވިހާ ރޭޓު ދަށްވެ ގައުމުތަކުގެ އާބާދީ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވެއްޓޭނެ: ދިރާސާ

އިސްތަށިތައް ޓްރިމްކޮށްލަން ރާމާ މަކުނެއް ސެލޫނަކަށް ހިނގައްޖެ

މީގެ 61 އަހަރު ކުރީން ގެއްލުނު ކައިވެނީގެ އަނގޮޓި ފެނިއްޖެ

ނިއުޒީލެންޑުގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ވިހެއުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގަތީ އަމިއްލައަށް ބައިސިކަލް ދުއްވާފައި

... 8 ...