ލިއޮނެލް މެސީ

މެސީގެ 700 ވަނަ ގޯލް، އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީގެ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި

ރަނގަޅަށް ކައި، ނިދަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނީ ނޭމާއަށް ބަހުން ޖަހާކަށް ނޫން: އެމްބާޕޭ

ނޭމާގެ ކުޑަހުޅަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް، ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ ފަހުވަގުތު މެސީ ޖެހި ގޯލުން

ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މެސީ ދެން ކުޅޭނީ އެމެރިކާގެ ލީގުގައި

ބަޔާނުން ޕެރިހުގައި ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި، ސްޕާސް ކައިރިން މިލާނަށްވެސް ހަނި މޮޅެއް

އެމްބާޕޭ އާއި މެސީ ފިޓްވެއްޖެ، ބަޔާންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

ޗެރިޓީ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީގެ ގޯލްތައް، މޮޅުވީ ޕީއެސްޖީ

ރޮނާލްޑޯއާއި މެސީ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ހާއްސަ ޓިކެޓް 2.6 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަތީ ކާކު؟

1

މެސީ ގެންދަން ސައުދީގެ އަލް ހިލާލުން ބިޑް ކޮށްފައެއް ނުވޭ

ރޮނާލްޑޯއަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް ދީފައި މެސީ ގެންދަން ސައޫދީ އަރަބިޔާގެ އަލްހިލާލުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޓްރިޕިއާގެ އެތުލެޓިކޯ ހަނދާނެއް: ސިމިއޯނީ ބުނަނީ މެސީ ހުއްޓުވަން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ ދުއާ ކުރުން ކަމަށް

މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިމަތިލުމެއް މިމަހު 19 ވަނަ ދުވަހު ރިޔާޒުގައި!

4 ...