ލިއޮނެލް މެސީ

އާޖެންޓީނާގެ ފައިސާގެ ނޫޓުގައި މެސީގެ ފޮޓޯ ޖަހަނީ

1

ޕީއެސްޖީގައި އިތުރަށް މަޑުކުރަން މެސީ އެއްބަސްވެއްޖެ!

އާޖެންޓީނާގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އުފާފާޅުކުރުން، މީހުން ގިނަވެ ކުޅުންތެރިން އުފުލީ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި

ކުކުޅު ބިހުގެ އިންސްޓަގްރާމް ރެކޯޑު މެސީ މުގުރާލައިފި

މެސީއާއި އާޖެންޓީނާގެ ޓީމް ތަށްޓާއެކު ގައުމަށް، އުފާފާޅުކުރުންތައް ދެމިގެންދާނެ

މެސީގެ ބިޝްތުވެސް ހުޅަނގުގެ މީހުންނަށްވީ "ލަދުވެތި" އެެއްޗަކަށެވެ.

1

އެންމެ ފުރިހަމަ ވޯލްޑްކަޕާއެކު މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯބި ގަތަރަށް، މޮރޮކޯގެ ދަތުރާއި މެސީގެ ފުރިހަމަ ފައިނަލް!

1

މެސީ "ގޯޓް"ގެ ބަހުސް ނިންމައިފި، އަގުއޭރޯގެ ކޮނޑުމަތީން ތާރީހީ ފޮޓޯއާއިއެކު ފެނުނީ އުފަލުގެ ކަރުނަ!

އަދި ރިޓަޔާއެއް ނުކުރާނަން، ޗެމްޕިއަނެއްގެ ގޮތުގައި ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެލަން ބޭނުން: މެސީ

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް މެސީ، ރަން ބޫޓް އެމްބާޕޭއަށް

މެސީގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް، އާޖެންޓީނާ ތިންވަނަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަމަށް

ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް: އާޖެންޓީނާ 3-3 ފްރާންސް (4-2)

2 ...