Close

ލިއޮނެލް މެސީ

ރޮނާލްޑޯއާއި މެސީ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ހާއްސަ ޓިކެޓް 2.6 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަތީ ކާކު؟

1

މެސީ ގެންދަން ސައުދީގެ އަލް ހިލާލުން ބިޑް ކޮށްފައެއް ނުވޭ

ރޮނާލްޑޯއަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް ދީފައި މެސީ ގެންދަން ސައޫދީ އަރަބިޔާގެ އަލްހިލާލުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޓްރިޕިއާގެ އެތުލެޓިކޯ ހަނދާނެއް: ސިމިއޯނީ ބުނަނީ މެސީ ހުއްޓުވަން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ ދުއާ ކުރުން ކަމަށް

މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިމަތިލުމެއް މިމަހު 19 ވަނަ ދުވަހު ރިޔާޒުގައި!

ކުޅިވަރު 2022 : މެސީއަށް ހުވަފެނީ ވޯލްޑް ކަޕް، ޕެލޭގެ ވަކިވުމާއެކު މުޅި ދުނިޔޭގެ ތައުޒިޔާ

މާޓިނޭޒްގެ މަލާމާތަށް ރައްދު ދޭން އެމްބާޕޭ ބޭނުމެއް ނުވޭ!

އުފާފާޅުކުރުންތަކަށްފަހު މެސީ އެނބުރި ޕީއެސްޖީގެ ތަމްރީނުތަކަށް ނުކުންނާނީ އަންނަ މަހު

އާޖެންޓީނާގެ ފައިސާގެ ނޫޓުގައި މެސީގެ ފޮޓޯ ޖަހަނީ

1

ޕީއެސްޖީގައި އިތުރަށް މަޑުކުރަން މެސީ އެއްބަސްވެއްޖެ!

އާޖެންޓީނާގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އުފާފާޅުކުރުން، މީހުން ގިނަވެ ކުޅުންތެރިން އުފުލީ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި

ކުކުޅު ބިހުގެ އިންސްޓަގްރާމް ރެކޯޑު މެސީ މުގުރާލައިފި

3 ...