ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ކޯލިޝަނުން ނޫން ގޮތަކަށް ވެރިކަމަށް އައިސް ވެރިކަން ކުރެވޭން ޖެހެއެވެ.

1

މަލީހު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގައި މަލީހު ބައިވެރިވި މައްސަލަ ބަލާނެ: ޖޭޕީ

އެމްޑީޕީއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރާނަން: މަލީހު

1

މަލީހު ވަކިކުރުން: ޖޭޕީގެ ތިން މެންބަރުން ޖަލްސާގައި ތިއްބެވި ނަމަވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ ރިޔާޒު އެކަނި

މިނިސްޓަރު މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކޮށް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

1

ގަވާއިދުތައް ނަހަދައިގެން ކަމަށްބުނެ މަލީހު ވަކިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ރިޔާޒު

1

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ހުރިހާ އިޖުރާއަތްތަކެއް ކުރިއަށް ދަނީ ދޮގާއި މަކަރާއި އޮޅުވާލުމުގެ ތެރޭން: މަލީހު

މަލީހުގެ މައްސަލައިގައި ގާސިމްގެ ނުރުހުން: ކަންކަން ކުރެވޭނީ ވަސީލަތާއި އިހުތިޔާރު ލިބި ފައިސާވެސް ހުރެގެން

1

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ، "ލަކުޑި ސޭޓު" އަވަހާރަވެއްޖެ

ޖުމްލަ 114 ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި، ގިނައީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް 11 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

... 7 ...