ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލައް ފެނު އަޑީގައި، 100 އަށްވުރެ ގިނަ ގެއަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

މާލެއާއި ފުވައްމުލަކު ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި އީދު ނަމާދުކޮށްފި، މާލެއަށް މިފަހަރުވެސް ފިތުރު އީދުގެ ފަޅުކަން

ވިއްސާރައިގައި ފުވައްމުލަކަށް ގެއްލުންތަކެއްވެ، ބައެއް ގެތަކުން މީހުން ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ނުވަ ރަށަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް، ރޭގަނޑު 9 އިން ފަތިހު 4 އަށް ކާފިއު

ރޯގާޖެހި ފުލޫ ކުލިނިލަށް ދެއްކި އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޮނިޓަރިން އަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ވެކްސިން ޖަހަން ދޫކުރަނީ 180 ނަމްބަރު، ގިނަ ބަޔަކު އިހުތިޖާޖުކުރަނީ

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ފުވައްމުލަކު ލައިބްރަރީ އަށް ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި

އިންތިހާބީ މޭޔަރުންނަށް، ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އެޗްޑީސީގެ ކޯލް ސެންޓަރު ފުވައްމުލަކަށް ބަދަލު ކޮށްފި

މަސް ދުވަސް ފަހުން ފުވައްމުލައް އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

... 9 ...