ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލަކުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރު ހަތް ދުވަހަށް ދަމަހައްޓަން ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު ކްލަސްޓާއިން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 28 އަށް

ފުވައްމުލަކު ކްލަސްޓާއިން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 27 އަށް

ފުވައްމުލަކު ކްލަސްޓާ: އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ 21 އަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ނާޒުކު ހާލަތްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ކެއާޕެކޭޖު ފޮނުވަނީ

ފުރުސަތު ލިބި، އަތޮޅުތެރެއިން ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ: ޖަމީލް

ފުވައްމުލަކު ކްލަސްޓާ: ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 14 އަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ކިޔަވައި ދިނުން ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ކާފިއު ހިންގަން ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ނުވަޔަކަށް

ފުވައްމުލަކުން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު ފަހަކަށް، ގުޅެނީ ދުބާއީ އިން އައި މީހަކާ

... 10