ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލަކުގައި ވެކްސިން ޖަހަން ދޫކުރަނީ 180 ނަމްބަރު، ގިނަ ބަޔަކު އިހުތިޖާޖުކުރަނީ

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ފުވައްމުލަކު ލައިބްރަރީ އަށް ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި

އިންތިހާބީ މޭޔަރުންނަށް، ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އެޗްޑީސީގެ ކޯލް ސެންޓަރު ފުވައްމުލަކަށް ބަދަލު ކޮށްފި

މަސް ދުވަސް ފަހުން ފުވައްމުލައް އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ފުވައްމުލަކާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި ވޯޓުލުމަށް ދެ މަރުކަޒެއް އިތުރުކޮށްފި

މުތީއުގެ މަރު: 2017ގައި ހަމަ އެމަގުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެ ދިރިހުންނާނެކަމުގެ އުއްމީދުކަނޑާލި

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ހަތް ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ތިން ކްލަސްޓާއެއް، ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު 50 އަށް

ފުވައްމުލަކުން އިތުރު ކްލަސްޓާއެއް، ހަތް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ފުވައްމުލަކު ކްލަސްޓާ އިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

... 10 ...