ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފާއިތުވި ދެ މަހު ސިޒޭރިއަން ހެދި ތިން މީހަކު އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ފޮނުވާލި: ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް

ސިޒޭރިއަން ހެދި މީހެއްގެ ބަނޑުގައި ސާޖިކަލް ސްޕޮންޖުގަނޑެއް އޮތް މައްސަލަ މިނިސްޓްރީން ބަލަނީ

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ދޮން ދަރިއާ ބެހުނު ދޮންބައްޕަ 32 އަހަރަށް ޖަލަށް

1

މޭ މަހު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބުނު 384 ގެޔަކަށް 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ތަކާއެކު، 8 ރަށެއްގައި ހަވީރު 4:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށް ކާފިއު

1

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: ފުވައްމުލަކުގައި ކިޔައި އުޅުނު ގަނޑު މައުލޫދު

1

އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު އަދި ލ. ގަމުގެ ކާފިއު ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި، ކާފިއު ހަވީރު 4 އިން ފަތިހު 4 އަށް

އައްޑޫ، ފުވައްމުލައް އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރުން އަދި ކައުންސިލަރުން ހުވާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި މީހަކަށް އިތުރު ފަރުވާއަށް އައްޑޫ އަށް

އަސްރާގެ ވޭނުން މުޅި ގައުމު ރޮއްވާލައިފި! އޮކްސިޖަން ފުޅިއާ ނުލައި އެންމެ ދުވަހަކުނަމަވެސް ދިރިއުޅެން ބޭނުން!

2

ވަން ފޮޓޯ: ބޯ ވާރެޔާ އެކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފެނު އަޑީގައި

... 7 ...