ކޯވިޑް ވެކްސީން

ވެކްސިން އެއްވެސް ޑޯޒެއް ނުޖަހާ ނަމަ ޕީސީއާރް ހަދައިގެން ނޫނީ ވަޒީފާއަށް ނުނެރުމަށް އަންގައިފި

މިދިޔަ ހަތަރު މަސް ތެރޭ ކޮވިޑު ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ 89 ޕަސެންޓް ވެކްސިން ފުރިހަމައެއް ނުކުރޭ!

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަނޑިޔާރުން ވެސް ކޮންމެ 14 ދުވަހަކުން ޓެސްޓުކުރަން ޖެހޭ

ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން އުޅަނދުފަހަރަށް ނޭރުވުމަށް އަންގައިފި

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މައިންގެ ހަށިގަނޑުން އުފައްދައިދޭ ކިރުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އެންޓިބޮޑީ ހިމެނޭ: ދިރާސާ

30،000 ދަރިވަރުން ވެކްސިން ޖަހައިފި

ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 300،000 އިން މައްޗަށް

އެފްޑީއޭގެ ދާއިމީ ހުއްދަ ލިބުނު ފުރަތަމަ ވެކްސިނަކަށް ފައިޒާ

ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒެއް ޖަހަން ޖެހޭނެ: ނަސީމް

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރިޔަސް މޮނިޓަރިންގައި ހުރި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށް ލުއިދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 12 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ 20،239 ކުދީންނަށް ވެކްސިން ޖަހައިފި: އެޑިޔުކޭޝަން

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިންގެ ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ޑޯޒް ހަދިޔާކޮށްފި

4 ...