ކޯވިޑް ވެކްސީން

ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށަނީ

އޮމިކްރޯންގެ ސަބަބުން ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް މަތިވަމުންދާތީ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އެމެރިކާއިން ހަދިޔާކުރި ފައިޒާގެ 100،620 ޑޯޒް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ބޫސްޓާ ޑޯޒްގެ ސަބަބުން އޮމިކްރޯން އިން ދިފާއުކޮށްދޭ މިންވަރު %75 އަށް އިތުރުކޮށްދޭ: ދިރާސާ

ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރު ކުރުން އެންމެ ފަހަށް ބޭއްވުން ބުއްދިވެރި: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމުގެ ކާމިޔާބީ ވަޒަންކުރަން އިވެލުއޭޝަނެއް ހަދަނީ

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަށް ހާއްސަ ވެކްސިނެއް އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ލިބިދާނެ ކަމަށް މޮޑާނާ އިން ބުނެފި

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ވެކްސިނާ ގުޅިގެން އޮސްޓްރިލާގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ވެކްސިން ނުޖަހައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބަޔާން ޓީމާއެކު ހޮޓަލުގައި ކިމިޗަށް ނުހުރެވޭނެ

ދެކުނު އޭޝިއާގައި އެންމެ އަވަހަށް ސްކޫލުތައް ހުޅުވައިލީ ރާއްޖޭގައި، 90 ޕަސެންޓު ކުދީން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ޕީސީއާރާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭ ރަށްތަކުގެ އަދަދު 165 އަށް

ފައިޒާ ވެކްސިން ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި

2 ...