ދުނިޔެ

ކަނޑުހުރަސްކޮށް އެޅި އެންމެ ދިގު ބްރިޖް ހުޅުވައިފި

ގަދަވައިގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފްލައިޓް ޖެއްސުމުން ޕައިލެޓަށް ތައުރީފް އޮހެނީ

ޗައިނާއިން އާޓިފިޝަލް ހަނދެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި!

އިންޑިއާގައި ރޭލެއްގެ ދަށުވެ 60 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެކުރު ފްލައިޓް ދަތުރުގެ ދިގުމިނަކީ 1 މިނެޓާއި 30 ސިކުންތު

މިމިސްކިތަކުގައި ގިބްލައަށް ކުރިމަތި ނުލައި ނަމާދުކުރެވޭތާ 37 އަހަރު

ނޫސްވެރިޔާ ޚަޝޯގީ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ސައުދީން އެއްބަސްވެއްޖެ

އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން ސައުދީ ސަމިޓު ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު އައްޔަން ކޮށްފި

އިތިއޯޕިއާ ކެބިނެޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް އަންހެނުން، ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވަނީ ގައުމަށް އެގޮތް މާރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް

ޒައިނަބްގެ ޤާތިލް ދަންޖައްސައި މަރާލައިފި

1

ކޮންގޯގައި އެބޯލާ ފެތުރެމުންދާ ސަރަހައްދުން އެ ބަލީގެ ތަޖުރިބާކާރުން ނެރެން ފަށައިފި

... 27