ދުނިޔެ

އަޔަލެންޑުން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިން އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

ލަންކާގެ ގާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނެސް ރައީސަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދީފި

އިންޑިއާގެ ކޮވެކްސިން އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ލިބެން ހުންނާނެ

ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިންޑިއާއިން އައިފޯން 12 ގަތުމަށްވުރެ ދުބާއީއަށް ޓިކެޓް ނަގައިގެން ގޮސް ފޯނު ގަތަސް މާ އަގުހެޔޮ!

290 ފަހަރު ސައިބޯނި ބޮތްކެއް ބައުންސް ކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑުފޮތުން ޖާގަހޯދައިފި

ލަންކާގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވަނީ، އިއްޔެ އެގައުމުން 609 ކޭސް ފެނިފައިވޭ

ކޮރެއާގެ ފްލޫ ވެކްސިންއާއި މީހުން މަރުވުމާ ގުޅުމެއް ނެތް

ވައި ނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާއިން ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން މަރުވެފައިވޭ

އިންޑިއާގެ ކޮވެކްސިންގެ ތިންވަނަ މަރުހަލާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަދީފި

އެމެރިކާއިން ޓައިވާނަށް 1.8 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކަނީ

ކޮވިޑް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އިންޑިއާ އިން އުފެއްދި އެޕަކަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ތައުރީފު

« 1 ...