Close

ދުނިޔެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު އަނެއްކާވެސް އެލޮން މަސްކްއަށް

އޭއައި ބޭނުންކޮށްގެން އުތުރުކޮރެއާގެ ލީޑަރުގެ ބަރުދަން ބަލައިިފި، ހާމަވީ ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް!

ސެނެގާލްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޖަލަށްލައިފި

ސައުދީގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓް އެނބުރި ދުނިޔެއަށް އަތުވެއްޖެ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ޖާސޫސީ މިސައިލު މޫދަށް ވެއްޓިއްޖެ

ވެއްޓުނު ފޯނު ހޯދަން ކޯރުން ފެން ހުސްކުރުމުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެއާ ނިއުޒިލެންޑުން ފަސިންޖަރުންގެ ބަރުދަން ބަލަންފަށަނީ

އަދުގެ ދުނިޔެ: އުރުދުޣާނުގެ ކާމިޔާބަކީ ހުޅަނގުގެ ނާކާމިޔާބެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި ތިން ގޮނޑުދޮށް އޮތީ އޮސްޓްރޭލިޔާ، ސީޝެލްސް އަދި ފިލިފީންސްގައި ކަމަށް ނިންމައިފި

އުދުހެމުންދިޔަ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ދޮރު ހުޅުވުމަށް އިންޑިއާގެ ޕެސިންޖަރަކު މަސައްކަތްކޮށްފި

1

ސިޓީއާއި އިންޓަރ މިލާނުގެ ފައިނަލަކީ އާޖެންޓީނާއަށްވެސް ތާރީޚީ ފައިނަލެއް

އަދުގެ ދުނިޔެ: އަރަބި ލީގުގެ ސަމިޓާއި ބައްޝާރާއި ޒެލެންސްކީގެ ފެނިލުން!

« 1 ...