ކުޅިވަރު

ޔޫވީ ބަލިކޮށް، މާޒިޔާއިން އެއްވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އައިއޯއައިޖީއަށް ޓާގެޓުކޮށް، 16 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ކޯޗަކަށް ނިޒާމްބެ ހަމަޖައްސައިފި

ޑުއާޓޭ މިލާނަށް ސޮއިކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑާއި އެތުލެޓިކޯގެ ޓާގެޓް ނެރޭސް، އަޔެކްސްއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

ގައުމީ ޓީމު މެލޭޝިއާގައި ކޭމްޕްކުރަނީ، އަނެއްކާވެސް ލީގަށް މެދުކެނޑުމެއް

ކުޅިވަރުތައް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ސާބިއާ އިން ތަމްރީނުތައް ހެދޭނެ މަގުފަހިކޮށްދެނީ

އައިއޯއަައިޖީގެ މެޑަލިސްޓުންގެ އަގު އަގުވަޒަންކޮށް އެލައިޑްގެ ހިމާޔަތް ފޯރުކޮށްދީފި

ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައާއި ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ރޫނީ ޑާބީ ކައުންޓީއަށް

ވޮލީ އިން ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބީގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ފިތުނަ އުފެއްދި ފަރާތްތަކުން: ލަތީފް

ރާއްޖޭގެ ޓީމު ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުކުރުވަން މަހުލޫފުގެ ދައުވަތަކަށް ލަންކާ ޓީމު ރާއްޖެ އަންނަނީ

ގައުމަށް ހިދުމަތްކުރަން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އުފަލާއެކު ހިފާނަން: ދަގަނޑޭ

މިހާރު އެވޯޑްސް: އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު ދަގަނޑޭއަށް

... 25 ...