ކުޅިވަރު

އުމުރުން 38 އަހަރުގައި ވެސް އިބްރަހިމޮވިޗްއަކީ ޗެމްޕިއަނެއް: ލުކާކޫ

ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު 45 ދުވަސް ތެރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި

ގަލޮޅު ދަނޑު ފުރާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެން، ބޭނުންވަނީ ރަށްރަށުގެ ދަނޑުތައްވެސް ފުރާލަން: މަހުލޫފު

1

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު: ފޯކައިދޫގެ މައްޗަށް ދަގްރާންޑޭ އިން ކުރި ހޯދައިފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ކުޅުންތެރީން ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރު ހަރަދުގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ގައުމީ ޓީމަށް ފަސް އަހަރު ކުޅުމަށްފަހު ރިޓަޔަވާ ކުޅުންތެރީންނަށް ހާއްސަ ލޯނު ސްކީމެއް ތައާރަފުކުރަނީ

ޓީސީން ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކު ލީގު ނިންމާލައިފި

އޭއެފްސީކަޕްގައި ވާދަ ކުރުމަށް މާޒިޔާ މާދަމާ ފުރަނީ

ޓީސީން މާޒިޔާ ހިފަހައްޓައިފި

ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓި، ބާސްކެޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ކޯބީ ބްރަޔަންޓާއި އޭނާގެ ދަރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

2

ބާސާ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، ރެއާލް އެއްވަނައަށް

... 25 ...