ކުޅިވަރު

ފަތާ ޓްރެކް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ތިން ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ފީފާ ދަ ބެސްޓް އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ވެސް މެސީ، ރޮނާލްޑޯ އަދި ވެން ޑައިކް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު އިސް ދަރިވަރުންގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެހެންދިއަށް

1

ދެ ލަނޑާއެކު ބޭލްއަށް ރަތް ކާޑެއް، ވިޔަރެއާލް އަތުން ރެއާލަށް ޕޮއިންޓެއް

ޓޮޓެންހަމް އިން ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ހޯދާފައިވަނިކޮށް، އާސެނަލުން އެއްވަރުކޮށްފި

ސީޒަނެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ލަލީގާގައި ވާދަކުރާ އޮސަސޫނާ އިން ބާސާ ހިފަހައްޓައިފި

ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެމުންދިޔަ ސައުތުހެމްޓަން އިން ޔުނައިޓެޑް ހިފަހައްޓައިފި

ލިވަޕޫލަށް ރެކޯޑު މޮޅެއް

އަންނަ އަހަރުގެ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތް ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވަން ވިސްނަނީ

ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ސަންޗޭޒް އިންޓައަށް

ރޭސިން ޓްރެކެއް ނެތީސް، ގައުމީ ރޭސިން އެސޯސިއޭޝަން ނުއުފެއްދޭނެ: މަހުލޫފު

... 27 ...