ކުޅިވަރު

ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ވިލިޖޯލިން ހޯދި އިރު، ކްލަބު އެމްޓީސީސީން އުންމީދު އާކޮށްފި

ޗޭންޖިން ރޫމުގައި ދައްކާ ވާހަކަ ހިމަނައިގެން ގައުމީ ޓީމުގެ ލަވައެއް، ޅެން ހެއްދެވީ ބަލަކް

1

ރާއްޖެ-ފިލިޕީންސް މެޗަށް ވެސް ވިއްކަނީ 3000 ޓިކެޓު، ޓިކެޓުގައި މިފަހަރު ސީޓް ނަމްބަރު ހިމެނޭ

ރާއްޖެ-ފިލިޕީންސް މެޗުގެ ޓިކެޓު މާދަމާ ޓާފް ދަނޑުން ވިއްކަން ފަށަނީ

ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދައި، އަންހެން ވޮލީގައި ރާއްޖެއަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބީއެއް

ކްލަބު އެމްޓީސީސީ އަތުން މޮޅެއް ހޯދައި، މޯލްޑިވް ގޭހުން ސެމީގެ އުންމީދު އާކޮށްފި

1

ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ބަލިކޮށް، ވިލިޖޯލިން ސެމީގެ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ސިޓީ ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލުން އެއްވަނައިގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ހޯދައިފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި މިއީ ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ހަފުތާއެއް، ހުރިހާ އެތުލީޓުންނަށް މަރުހަބާ: ރައީސް

އަންހެނުންގެ ޑަބްލްސް އިވެންޓުން ރަން މެޑަލް ރާއްޖޭގެ ދެބެންނަށް

ބަންގުލަދޭޝް އަތުން ވެސް ރާއްޖެއަށް މޮޅެއް، ރާއްޖެ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ބޮޑު އުންމީދެއް

ކްލަބު ވެމްކޯ އިން ސެމީގެ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި

... 27 ...