ކުޅިވަރު

ފުރަތަމަ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ، ކިރްގިސްތާން ސެމީއަށް

66 ޓީމާއެކު އަންނަ މަހުގެ 15ގައި ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފަށަނީ

ނިއު އިން މުސާރަ ދީފައިނުވާ ކުޅުންތެރިންނަށް އެފްއޭއެމް އިން އަދިވެސް ފައިސާއެއް ނުދޭ!

1

ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ލީގެއް ފެށުމާ ގުޅޭގޮތުން މަހުލޫފާއި ބައްސާމް މަޝްވަރާކޮށްފި

1

ރާއްޖޭގައި އީ- ސްޕޯޓް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ގްލޯބަލް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖެއަށް، މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ކޮޔަރު އައްޔައަށް

1

ލެސްޓާއިން ޗެލްސީ ހިފަހައްޓައިފި

އައްޑޫގެ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުތަކުގެ މަަސައްކަތް އަންނަ މަހުގައި ނިމޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

އީދާ ދިމާކޮށް ދިއްދޫގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގައި، މެޗު ހުއްޓުމަކަށް

ވ.އަތޮޅުގެ އެންމެ ފޯރިގަދަ މުބާރާތް، ކޭޒެޑްޖޭ ކަޕްގެ މިއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބު ބްރޯކާސްއަށް

1

ޔޫއެފާ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މެސީ، ރޮނާލްޑޯ އަދި ވެން ޑައިކް

ތަފާތު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންދިޔަ ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލުން ޔޫއެފާ ސުޕާ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

... 23 ...