ކުޅިވަރު

އޭސީސީ ޗެލެންޖާސް ކަޕްގައި ވާދަކުރުމަށް ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް ތައިލެންޑަށް

ރަނގަޅަށް ކައި، ނިދަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނީ ނޭމާއަށް ބަހުން ޖަހާކަށް ނޫން: އެމްބާޕޭ

ހާލަންޑްގެ އަގު ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި: އެޖެންޓް

މަޑުއްވަރީއާއި މުލި އަތޮޅު ސެމީއަށް، މަތިވެރިއަށް ފައިނަލް ޔަގީންވެ ބޮޑުފޮޅުދުއާއި ރަސްދޫ އުންމީދުގައި

ރަޝްފޯޑުގެ ޖާދުލާއެކު ޔުނައިޓެޑަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް، ޓޮޓެންހަމް ގަދަ ހަތަރަކަށް

އދ. އަތޮޅުގެ ފައިނަލުގައި މަހިބަދޫއާއި މާމިގިލީގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް، މާފުށި އެއްވަނައިގައި އަތޮޅު ސެމީއަށް

ލީގުގައި ހޯދި 17 ވަނަ ކްލީން ޝީޓާއެކު ބާސާ އެއްވަނައިގައި ކުރިއަށް

ނޭމާގެ ކުޑަހުޅަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް، ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ ފަހުވަގުތު މެސީ ޖެހި ގޯލުން

ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މެސީ ދެން ކުޅޭނީ އެމެރިކާގެ ލީގުގައި

އަޒްޕިލިކުއެޓާގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން، މިހާރު ވާހަކަ ދެކެވޭ

ނިލަންދުއާއި މަގޫދޫ ފެށީ މޮޅަކުން، މާއެނބޫދޫ ފެށީ ވަރުގަދަ ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށްގެން

ވާދުއާއި ދުވާފަރު އަތޮޅު ފައިނަލަށް، ކިނބިދުއާއި އޮމަދޫ އަދި ވޭމަންޑޫ ތ. އަތޮޅު ސެމީއަށް

... 15 ...