ކުޅިވަރު

ރަޝްފޯޑާއި އެރިކްސަންގެ ގޯލުތަކުން ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާއަށް

އާޖެންޓީނާގެ ފައިސާގެ ނޫޓުގައި މެސީގެ ފޮޓޯ ޖަހަނީ

1

ޗެމްޕިއަންސް ލީގާ ނުލައި ސިޓީގައި ހޭދަކުރި ވަގުތަށް ފުރިހަމަކަމެއް ނުގެނެވޭނެ: ގާޑިއޯލާ

ޕީއެސްޖީގައި އިތުރަށް މަޑުކުރަން މެސީ އެއްބަސްވެއްޖެ!

ފޮޓޯ: މެސީއާއި އާޖެންޓީނާގެ ޓީމް ތަށްޓާއެކު ގައުމަށް

ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗުކަމަށް ވެންހާލް ޝައުގުވެރިވަނީ ކީއްވެގެން؟

ރިޓަޔާކޮށްގެން ހުރި ނަމަވެސް ޕޯޗުގަލްގެ ފުރުސަތަކަށް އިޖާބަ ދޭނަން: ވެން ހާލް

އަރްބާގެ 12 ކުޅުންތެރިޔަކު މެލޭޝިއާގެ ތަމްރީނުތަކަށް، ކުރިއެރުމަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް

ސެންޓްރަލް ޒޯން ޗެލެންޖް ކަޕް ރާއްޖޭގައި ނުބޭއްވޭނެކަން ޔަގީން ވެއްޖެ

މޮރޮކޯގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އެމީހުންގެ މައިންނަކީ ރާމާމަކުނުތަކެއް ކަމަށް ޑެންމާކުގެ ޓީވީން ސިފަކޮށްފި!

1

ފްރާންސްގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވި ޗުއަމެނީއާއި ކޯމަންއަށް ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރުންތަކެއް!

އާޖެންޓީނާގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އުފާފާޅުކުރުން، މީހުން ގިނަވެ ކުޅުންތެރިން އުފުލީ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި

... 13 ...