ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ނުވަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ސަފާރީއެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް

ލަކުޑި ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ސަފާރީއެއްގައި ޖެހި އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

އެއް ލޯންޗުން އަޅައިނުލައިދިޔަ ކަމުގެ ތުހުމަތު! ލޯންޗު ކައިރިއަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ މީހާއަށް ފެނުނު މަންޒަރު!

6

ރޭގެ އެކްސިޑެންޓް: މާލެގެނައި 3 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އައިސީޔޫގައި

ފަހުވަގުތާއި ހަމަޔަށްވެސް މަސައްކަތްކުރީ ދެދޯނި ޖެހުނަ ނުދޭން! މަރުވީ މޭކަށިތައް ބިނދިގެން!

130 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓެއް ފަރަށް އަރައިފި

ސައީދު ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަން: 68 މީޓަރު އަޑިން ޑައިވް ބެލްޓެއް ފެނިއްޖެ

މަންމައާއި ކޮއްކޮގެ މަރަށްފަހު ދެން އިވުނީ ފިރިމީހާ މާކަނޑަށް ގެއްލުނު ހަބަރު!

ސައީދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް

ފުވައްމުލަކު ޑައިވަރު ގެއްލުން: އޮކްސިޖަން ހުސްވި، ސައީދު ގޮވައިގެން މައްޗަށް އަރަން މަހުމޫދު މަސައްކަތް ކުރި!

... 7 ...