ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ތިން މީހުންނާއި އެކު ދަތުރުކުރި ތެޔޮ ބޯޓެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

50 ޓަނުގެ ޑީސަލް ހިފައިގެން ހއ. އަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

ފިލިތެޔޮ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން ޓްރެއިނަރަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީފި

ފުވައްމުލަކުން ޑިންގީއެއްގައި މަހަށް ނުކުތް ބަޔަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ވިލިނގިލި ފަޅުތެރޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް

2

މާޅޮހުގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

1

ކަނޑުމަތީގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ މާލެ ގެނެސްފި

ވިލިނގިލި ބޭރުން ދޯންޏަކާއި ލޯންޗެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، ހަތަރު މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

ފަޅު ރަށުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާގެ ހަށިގަނޑު ލަންކާއަށް ފޮނުވާލައިފި

މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު ދެއްވަދޫ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު މީހަކު ގެނބިގެން ފަރުވާ ދެނީ

ރ. ފައިނުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

... 7 ...