ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ފަތުރުވެރިޔަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

25 މީހުންނާއެކު މަސްދޯންޏެއް ކަނޑުތެރެއަށް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ

1

ފުލިދޫގައި ލޯންޗެއް ގޮވައި އަނިޔާވި ކައްޕި އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފި

މޫދަށް ފޭބި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ޖެޓްސްކީ އެކްސިޑެންޓުގައި ޝުނާން މަރުވުން: "ވިއްސައިގެން ގޮސް ޖެހުނީ ލަކުޑި މުޑިއެއްގައި، ދެފަހަރަކު ނޭވާވެސް ލި"

ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެ ފަރުވާދެނީ

ވަން ފޮޓޯ: ކެތި ނަކަތާ އެކު ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވަޔާއި ކަޅު ވިލާތައް!

ވީ އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދާނެއް ނެތް، ބޭނުންވަނީ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން އެކުވެރިޔާއާ އަވަހަށް ބައްދަލުވާން: ޝިފާޒް

5

އެކްސްކްލޫސިވް: ކަނޑުއަޑީ ހަބަރުހުސްވެފައި އޮތް ޝިފާޒް ނަގަން ޖަޒްލީން ދިޔައީ ޝިފާޒް ނުލައި ނާރަން ނިންމައިގެން

15

ނިލަންދޫން މަސް ހިފަން ފައިބައި އުޅެނިކޮށް ހާލު ސީރިއަސްވި ޝިފާޒްގެ ހާލު ރަނގަޅު: އާއިލާ

ނިލަންދޫން މަސް ހިފަން ދިޔަ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން މާލެ ގެނެސްފި

... 7 ...