ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

2015އިން ފެށިގެން އަމަލުނުކޮށް އޮތް ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައި ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް!

ކާށިދޫ ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ފަތާފައި ކާށިދޫއަށް އަރައިފި

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތަށް ބޯވަ ނަގަން އެރި އުޅުނު މީހަކު އޮޔާގޮސް ވާދޫ ކަނޑުތެރޭގައި އޮއްވައި ސަލާމަތްކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ނާހިދާގެ ޖަނާޒާ ބޭއްވުން

ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވުމުން، ކައްޕި ދެ މަސް ދުވަހު ރޯދަ ހިފަން ހުކުމްކޮށްފި

އެކްސްކްލޫސިވް: ޖިނާހު ގަދަ ކަނޑު ތެރޭގައި، އަންހެނުން ވަކިވީ އަތްމައްޗަށް، ދަރިފުޅު ފެނުނު، އަތަކު ނުޖެހުނު

12

ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

1

މޫސުން ގޯސްވެ، ވިލިމާލެ ފެރީ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު ކުއްޖާގެ މަންމަ މަރުވެއްޖެ

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ހާލުގައި ޖެހުނު ބޯޓު އަޑިޔަށް ދާތީ ފަޅުވެރިން އެހެން ބޯޓަކަށް ނަގައިފި

ކާށިދޫން ޅ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް އަޑިޔަށް ދިޔަ ދޯންޏެއްގެ ބަޔަކު ކަނޑުވެފައި ތިއްބައި ސަލާމަތްކޮށްފި

... 7 ...