ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ސީޕްލޭން ވެއްޓުން

ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާ ހޯދުމަށް ކައިރި ރަށްރަށުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ކަފުޖަހައިގެން ގެންދިޔަ ބާޖެއް ގެއްލި އޮޔާދާތީ ސަމާލުވާން އެދެފި

ހަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ސަޕްލައި ދޯންޏެއްގައި ރޯވެއްޖެ، މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

ހަތަރު މީހުންނާއެކު ހިތަދޫ ނެރަށް ދޯންޏެއް އަރައިފި

ރިޔަލު ދޯންޏެއްގައި މަހަށް ފުރި 81 އަހަރުގެ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު ނެރުތަކާ ގުޅިފައިވާ ބިރުވެރި ތާރީހު، ރައްޔިތުންގެ އެދުމަކީ ނެރުތައް ބަންދުކުރުން!

1

ފައުޒާންގެ ހަނދާނުގައި ސްކޫލުތަކުގައި އެއް މިނެޓުގެ ސުކޫތެއް

މޫދު އަޑިން ނެގި ކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސް ކަނޑުވި ބަޔަކަށް ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ރޭގެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހަކު ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

ސީ އެމްބިއުލާންސަކާއި ލޯންޗެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވެ، ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

... 8 ...