ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

އަޑިއަށްދިޔަ ސަފާރީގެ ބައިތައް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ސަފާރީ އަޑިޔަށް ގޮސް މަރުވި މީހާގެ އެންމެ ފަހު ޖުމުލަ: "ކޮއްކޯ! އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ރަނގަޅަށް ބަލައިދޭތި"

7

17 މީހުންނާ އެކު ސަފާރީއެއް އަޑިއަށް ދިއުން: އެކަކު މަރުވެއްޖެ، 6 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

ބޮލިފުށި ކައިރިން ދިޔަވި ސަފާރީ އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ، 6 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެނީ

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކުގެ ރިޕޯޓު ދަނީ ލިބެމުން، މޫސުމަށް ސަމާލު ވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން: އެމްއެންޑީއެފް

މާލެއިން މާބިންހުރާ އަށް ދަތުރުކުރި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަޑިޔަށް ހިނގައްޖެ

ފޭދޫ ފިނޮޅު ފަރުމައްޗަށް ޓަގުބޯޓެއް އަރައިފި

ފާނަމަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް 5 މީހުންނާ އެކު އަޑިޔަށް ހިނގައްޖެ، އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ވޭލް ސަބްމެރިން އަަޑިއަށް ދިޔައީކީ ނޫން، އެއީ ދޭތެރެއަކުން ވާ ކަމެއް: އުމަރު

1

މާފުށީ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓް: ޒަހަމް ވި މީހާ އަދިވެސް ހޭ ނާރާ، މޫނުމަތީގައި ކަށިތައް ވަނީ ބިނދިފައި

ހިބަރު ތުންގަނޑު ވަދެ މަރުވި ޒުވާނާ: މޫދަށް ފުންމާލީ ކޯމަސް ވީޑިއޯ ކުރުމަށް، ފަހު ބަހަކަށް "ހިބަރު ހިބަރު"

2

ރަސްފަރީ ފަރަށް ބޯޓު އުރުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

... 8 ...