ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދެނީ

ބޮއްކުރައެއްގައި ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް އިއްޔެ ގެއްލުނު ދެ މީހުން ރޭ ފަތިހު ފަޅުރަށަކުން ފެނިއްޖެ

1

އާކްޓިކް ކަނޑު ގަނޑުވެ މުދާ އުފުލާ ބޯޓުތަކެއް ތާށިވެއްޖެ

މަހަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

ކޮމަންޑުއަށް ކާޑު ހިފައިގެން ދިޔަ ދޯނި އަޑިއަށް ދިއުމުން 4 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ކޮމަންޑުއަށް ކާޑު ހިފައިގެން ދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ހަތަރު މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ގުރައިދޫ މަރު: އެންމެ 5 މިނެޓު، ތުއްތު ދަރިފުޅު މޫދަށް ގެނބި ވަކިވެދިޔައީ މަންމަ ތަށި ދޮންނަން ދިޔަ ވަގުތު

ފުލުހަކު، ގެނބެމުންދިޔަ މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ރަސްފަރީ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް 893 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން މަޝްވަރާ ފަށައިފި

ކަނޑަށް ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހޯދަން 4،707 މޭލުގެ ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި

6 ...