ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ބޯޓު ފަރަށް އުރުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފެށިއްޖެ، ތިމާވެއްޓަށް ލިބުނު ގެއްލުން ވެސް ބަލާނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް

ފަރުމަތީގައި ބޯޓު 10 ވަނަ ދުވަސް: ވެރިމީހާ ބުނަނީ ތަހުގީގު ނުނިމެނީސް ކެޕްޓަން ކުށްވެރި ނުކުރުމަށް

އެއް ޓަގު ގެނެސްފިން، އާގު ބޯޓު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ ދެވަނަ ޓަގު އައުމުން: ދިވެހި އެޖެންޓު

ރަސްފަރީ ފަރަށް އެރި އާގު ބޯޓު ފުންކުރުމަށް ލަންކާއިން ޓަގު ބޯޓެއް ގެންނަނީ

އާގު ބޯޓު އުރުނީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފަރަކަށް، ލިބުނު ގެއްލުން ބަލަން ފަށައިފި

ކ. ރަސްފަރީގެ ފަރަށް ބޮޑު އާގު ބޯޓެއް އުރިއްޖެ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެލާއެކު އެފްއެސްއެމްގެ ތެޔޮ ބާޖު ނޫމަރާ ނެރުމައްޗަށް އުރިއްޖެ

ތިލަފުށީން ބާލައިގެން އައި ޖާބިރުގެ ޔޮޓު ހުޅުމާލޭ ނެރުމައްޗަށް އުރި ހިކިއްޖެ! ޖާބިރު ހުންނެވީ ޔޮޓުގައި

10

ފަތުރުވެރިޔަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

25 މީހުންނާއެކު މަސްދޯންޏެއް ކަނޑުތެރެއަށް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ

1

ފުލިދޫގައި ލޯންޗެއް ގޮވައި އަނިޔާވި ކައްޕި އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފި

5 ...