ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

90،000 ލީޓަރު ޑިސަލާއި 8000 ލީޓަރުގެ ޕެޓްރޯލާއެކު އެފްއެސްއެމްގެ ބާޖެއް ފަރަށް އަރައިފި

1

"ފެނުނު ދެ ބިދޭސީންނާ އެކު ކައްޕިވެސް ރެޔާއި ހަމަޔަށް ކަނޑުތެރޭ އޮތް، އޭނާ ދިޔައީ ރޭ އިރު އޮއްސުނު ފަހުން"

14

އަލަމާ ދޯނިން ގެއްލުނު ބިދޭސީ ދެ ފަޅުވެރީން ކަނޑުތެރޭގައި ތިއްބައި ސީ އެމްބިއުލާންސަށް ނަގައިފި

އަލަމާ ދޯނީގެ ދެ ފަޅުވެރިއަކު ފެނިއްޖެ

އަލަމާ ދޯނިން ގެއްލުނު ދެ ފަޅުވެރިއެއްގެ ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފި

"އަލަމާ 5" ދޯނީގެ ފަޅުވެރިން ހޯދަން 2,720 މޭލު ބަލައިފި، އަދިވެސް ނުފެނޭ

ގެއްލުނު "އަލަމާ 5" ދޯނީގެ ތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް ސާމާނު އޮޔާދަނިކޮށް ފެނިއްޖެ

އެކްސްކްލޫސިވް: އަޑިޔަށް ދިޔަ ދޯނީގެ ކެޕްޓަންގެ ފަހު ބަސް، "ދޯނި އަޑިޔަށް ދަނީ، ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ހަބަރުކޮށްދީ!"

2

ތިން މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ، ދިޔަވަމުންދާ ވާހަކަ ރޭ ރިޕޯޓު ކުރި

ޝުރޭހު ހޯދަން 69 މޭލު ބަލައިފި، އަދިވެސް ނުފެނޭ

1

ބޯވަ ނަގަން ފޭބި ޒުވާނާ ގެއްލުން: މަންމަގެ ތުހުމަތު ސުރޭހުއާ އެކު މޫދަށް ދިޔަ މީހުންނަށް!

3

ގުުޅިފަޅު ކައިރިއަށް ބޯވަ ނަގަން ފޭބި ޒުވާނާ އަދިވެސް ނުފެނޭ!

5 ...