ރިޕޯޓް

ފޯއްވަޅިއާއިއެކު ފޯއްކިބަ! މާއެނބޫދޫ ކެފޭތަކުން ތަފާތު ސަޅި މަންޒަރެއް!

ކާފަ ގަނެދިން ފޮތްތަކުން އުފެދުނު ޝައުގުވެރިކަމާއެކު އިއްޔާ ކްރާފްޓިންގެ އެންމެ އުހަށް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރަކަށް ވުމުގެ ރޭހުގެ އެންމެ ކުރީގައި އިންޑިޔާ ދަރިކޮޅުގެ ހިންދޫއެއް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: "އަރަގަލަޔާ" އަށް ނިމުން އަންނާނީ ހަތަރުވަނަ ގޮދާވެސް ހަފޮޅުން އެތެރެކޮށްފައެވެ.

ރޯވި އަލިފާންގަނޑާއެކު، ހަތަރު މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ދޯނި އަނދައި އަޅިއަށް

ސްރީލަންކާގެ މަސްރަހު: ބޭސް ކިތަންމެ ހިތިވިޔަސް މިއީ އެބޭސް ބޯންޖެހިފައިވާ ވަގުތެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ފިއްލަވަނީއެއް ނޫނެވެ. ގައުމު ދޫކުރައްވަނީއެވެ. އެއީ އައުކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: އާއްމުން ރިޔާސީ ޕޫލަށް އެރި ފެންވެރުމާއެކު ގޮޓާބަޔާގެ ބާރުވެސް ނެތިދިޔައީއެވެ.

މައްސަލައަކީ ބަސް ގިނަވުމެއް ނޫނެވެ. ބަހާ އެކީ މަގު ބޭނުންކުރަން ނޭނގުމެވެ.

މީދޫ ނަވު ކެނޑުމުގެ ކުޅިވަރު: ދެ އަވަށުގެ ވާދަވެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއް!

1

ކުޑައީދުގައި ވީ ވައުދު ފުއްދައި މަޑިފުށީ ފިރިހެނުންގެ ފިސާރި ކޭމެއް އެރަށު އަންހެންވެރީންނަށް!

1

ރަށުގެ އެންމެން އެއްތަންކުރުވާ 'ކިނބިދޫ އީދު ކުނބުސް'

4 ...