ރިޕޯޓް

ވޯލްޑްކަޕްގެ އެއްމަސްކުރިން އަނެއްކާވެސް ނޭމާރގެ އައު ސަރިޔަތެއް ފަށަނީ!

އަދުގެ ދުނިޔެ: މިހާރު ފެންނަގޮތުން ގައުމަށް އެނބުރިވަޑައިގަތުން ނޫންގޮތެއް ގޮޓާބަޔާއަކަށް ނެތެވެ.

ސްރީލަންކާގެ އަދުގެ ހާލަތު: ފެންނަމުންދަނީ ދޮޅިއުފުލައި ނޭވާލަމުންދާ ސިއްހީ ނިޒާމެކެވެ.

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: މޭން މާރކިންއާ އެއްވަރަށް ޑްރޯން މާރކިންވެސް ހަދާނެ!

ދިވެހި ތާރީޚު: ވެއްޓުނު ވެރިޔާއަށް ލައުނަތް ދިނުމާއި ނަގައިގަތް ވެރިޔާއަށް ސަނާކިޔުމުގެ އާދަ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ވެރިކަންކުރަން ދަތިވީމާ ޓިއުނީޝިޔާގެ ރައީސަށް ގޯސްވަނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެވެ.

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: އާއިލީ ދިރިއުޅުމަށް އެރި ނަގޫރޯޅިއެއްގެ ސަބަބުން ޑިޕޯލަށް ވޯލްޑްކަޕް ގެއްލިދާނެ

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނުގެ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިޔާއިން ބައު ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރޭތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިންޑިޔާގެ ރައީސްކަމަށް ޑަރައުޕަޑީ މުރްމޫ އިންތިޚާބުވުމަކީ އައުބާބެއްގެ ފެށުމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަސް: ދެ އަހަރެއްގެ މާޗް ނަވާވީހުގައިވެސް މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރިއެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ސްރީލަންކާގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު ގުނަވަރުދަނާއަކީ ކާކު؟

މި ތިން ކުދީން ސްކޫލަށް ދާނެ ބޫޓެއް ޔުނިފޯމެއް ނެތް، މުސްކުޅި މާމަ ވަމުން އަންނަނީ މަތިވެރި ގުރުބާނީއެއް

1
3 ...