ރިޕޯޓް

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް އަންހެން ރެފްރީންނާއި ތްރީޑީ އޮފްސައިޑް ސިސްޓަމް އަލަށް

ދިވެހީންނާއި ވޯލްޑް ކަޕް: ކުޑަކުއްޖެއް މާމަކާފައެއް ތަފާތެއް ނެތް، އެންމެނަށް އައި އީދެއް

ސައުދީގެ ތަފާތު ކޯޗު: ގޮށް ނައްޓައި ހުދުގަމީހުގައި ހުރުމުގެ ސިއްރު، މޮޅުވުމަށް ފެންބޮވައިގެންފައިވާ ޓީމުގެ ސިޔާސަތު

އާޖެންޓީނާގެ ހުރިހާ ހަނދާތަކެއް މަރަޑޯނާއާ ގުޅިފައި، މެސީއާއި އެކު އެ ކާމިޔާބީ ތަކުރާރުކުރެވިދާނެތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ހަނގުރާމަކޮށްގެން ރަޝިޔާ ބަލިކުރެވޭނެކަމަށް ހީކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެކެވެ.

ދިވެހި ތާރީޚު: ހުރަވީ ރަސްކަން ފެށުނީ ނުބައިކަން ބޮޑުވެގެންވާ ބަޣާވާތަކުންނެވެ.

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ގަތަރުން އެކިޔައިދިނީ ގްލޯބަލައިޒޭޝަނުގެ ހަގީގީ ހިކުމަތެވެ.

1

އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ނުހޯދުނު އިންތިޚާބަފަހު މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ޕްރިވިއު: ގަތަރުން ތާރީހުގެ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕަށް، އެކުއެޑޯ 2006ގެ ކާމިޔާބު ތަކުރާރުކުރަން!

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ޗައިނާގެ ޓީމު ނެތް ނަމަވެސް، ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ އުހުގައި ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިތައް

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ގަތަރާއިމެދު ޔޫރަޕުން ވާހަކަ އެދައްކަނީ ދެ އަނގައިންނެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: މެލޭޝިޔާގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަކީ މަހާތީރަށް ދޮރު ބަންދުވެ އަންވަރަށް ދޮރު ހުޅުވުމެވެ.

3 ...