Close

ރިޕޯޓް

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގައި ތާއީދުކުރަންވީ ކެންޑިޑޭޓަކާމެދު ނެޝަނަލިސްޓުންނަށް ގޮތްނިންމަން ދަތިވެފައި

ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ތަފާތު މަންޒަރެއް: ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އުރުދުޣާނަށްވެސް އެއްބުރުން މިކަން ނިންމާލެވުން ދުރު!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް މި ވީ ކިހިނެއް؟

22

އަދުގެ ދުނިޔެ: ތުރުކީގައި މިއަދު ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް މުޅިދުނިޔޭގެ ލޯ އަމާޒުވެފައި

އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރުކުރުމާއެކު ޕާކިސްތާނަށް ބިރުވެރިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ފެތުރިފައި

ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕާއި ލީގުވެސް ޕްރި ސީޒަނަކަށް، ސާފް މުބާރާތުގައި އަހަރެމެންނަށް އޮތީ ކޮން އުއްމީދެއް؟

އަވިކަތަ: ސްޓެލްކޯއަށް ފުރާޅު, ޖީބަށް ފައިސާ!

މައުމޫންގެ ބޭފުޅުން އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި މިކުރައްވަނީ ކޮންކަމެއް؟ ވެރިކަމަށް އާދެވިދާނެތަ؟

މާލޭގައި އުޅުނު ބިދޭސީންނަށް ކުރީޒަމާނުގައި ހުރި ގަވާއިދުތައް! ދިވެހި އަންހެނުންނާ ވާހަކަދެއްކުންވެސް މަނާ!

2

ދިވެހި ތާރީޚު: ކާބަފައިންގެ އާދައަކީ ކަންކަމުގައި ހިކުމަތްތެރިކަން އިސްކުރުމެވެ. (1)

އެމީހަކާ އެމީހެއް، ފުވައްމުލަކަށް "ހުޅަންމަހަ" ނެގުމުގެ އީދެއް!

3 ...