ރިޕޯޓް

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް، ގައިދީންނަށް އެހީތެރިކަން

ފުވައްމުލަކު ހަވިއްތަ: ނަމަކަށް ކޮށްފައިވާ ހިމާޔަތާއި ހެރިޓޭޖް ލިސްޓުގައި ނެތް ގަލުދަޅުތަކާއި މާވަހަރާއި ރަނުގެ ވާހަކަ

1

ތޯއިފް: ފެށީ ފުޓުބޯޅައިން، މިހާރު ބެޑްމިންޓަންގެ އާ ގައުމީ ޗެމްޕިއަން

މަރުވެ ކުނިވެފައިވާ ހަށިގަނޑެއް މާލެއިން ފެނުން: ނުފެނިގެން ހޯދާތާ ހަތަރު ދުވަސް! އަނެއްކާވެސް މަސްތުގެ ޝިކާރައެއް؟

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަގު ކޮވިޑު މަރު: އުމުރުން ދެމަހުގެ ޔައިލް ވަކިވެދިޔައީ އަރާމު ނިންޖަކުން ނިދިގޮތަށް

ފޯކަސް ގެއްލި، ފަރުވާ ކުޑަވުމުން ގެއްލުނު ހަތަރު ގޯލުގެ ލީޑު، ޓީމުގެ އުމުރު މަތީތަ؟

ފުވައްމުލަކުގައި ތަރައްގީ ކުރާ މަގުތަކާ މެދު އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލު

ގުރައިދޫ މަރު: އެންމެ 5 މިނެޓު، ތުއްތު ދަރިފުޅު މޫދަށް ގެނބި ވަކިވެދިޔައީ މަންމަ ތަށި ދޮންނަން ދިޔަ ވަގުތު

ފުވައްމުލަކު "ފޯކައިދޫކޮއެ އާރޮ" އާ ގުޅިފައިވާ ފޯކައިދޫކޮއި ގެ ވާހަކަ

1

އައިޖީއެމްއެޗް ނަރުހުގެ މަރު: މަރުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރީން ފިރިމީހާގެ ދިވެހި ލޯބިވެރިޔާ ދަރިފުޅު ގެންދިޔަ؟

2

ރާޖަޕަކްސާ ކަޕް: ލަންކާއަކީ ދިވެހީންގެ ދެވަނަ ހޯމް، 12 ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ތައްޔާރީތައް ޖޯޝާއި ފޯރީގައި ކުރިޔަށް

1

ނޮވެމްބަރު ތިނެއް: އަވަށްޓެރިއެއްގެ ކުޑަ ދަރިފުޅަށް އެއްޗެެހި ގަންނަން ވަޖީހު ދިޔައީ ގޭގޭ ފުރާޅުމަތީން!

2 ...