އެމްޑީއޭ

ރައީސް ސޯލިހުގެ މެނިފެސްޓޯ: މާލެއެކޭ އެއްގޮތަށް ވިލިމާލޭގައި އުސްކޮށް އިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަ ދެނީ

އިންޑިއާ އަދި ޗައިނާއާއެކު ވެސް ދެމިހުންނާނީ ހެނދުނު ފުރައްސާރަކޮށް ހަވީރު ފިރުމާ ގޮތަކަށް ނޫން: ރައީސް

މާލޭގެ މަގުތައް ވިއްކައި ހުސްކޮށްފި، އެ ފައިސާއިން ކެމްޕޭންކުރަން ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް

1

އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ: ސިނަމާލެ ބްރިޖަށް ދެ ލޭންއާއި ރޭލު ތައާރަފުކޮށް، އުޅަނދުތައް ލިމިޓް ކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: އުފަން ރަށުން ރައީސަށް ލޯބިން ފުރިގެންވާ މަރުހަބާއެއް

ވަން ފޮޓޯ: ރައީސް ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނަށް ފާދިއްޕޮޅަށް

އަޅުގަނޑު ކެމްޕޭން ކޮށްދިން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން މޮޅުވި، ރައީސް ސޯލިހަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ: ސިޔާމް

އުފަން ރަށުން މާޒީގެ ސަފުހާތައް ހުޅުވާލައްވަމުން ރައީސް ކިޔައިދެއްވީ ބޯހިޔާވަހި ކަމަށްވީ ބޮޑު އިހުމާލުގެ ވާހަކަ!

"ރަން ދަރި" ރަށަށް, ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ފާދިއްޕޮޅު އޮތީ ކެތްމަދުވެފައި!

ރައީސްގެ އާދޭސް: ތަފާތު ނުކޮށް ތަރައްގީ ގެނެސްދޭނަން، ނައިފަރު ރައްޔިތުންވެސް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ދެއްވާ!

ރައްޔިތުން ތިބީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ދާކަށް ނޫން: ރައީސް

ދެކުނު ބަޣާވާތާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ތިނަދޫ ފަޅުކޮށްލި މައްސަލައިގައި ރައީސް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

6 ...