މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

މެންޑީގެ ތަފާތާއެކު ޗެލްސީ އެއްވަނައަށް، ޔުނައިޓެޑަށް މާޔޫސީ ބައްޔެއް

ޔުނައިޓެޑުގެ 9.5 މިލިއަން ހިއްސާ ވިއްކާލަން ގްލޭޒާސް އިން ޖަހައިފި

ރޮނާލްޑޯ ބެންޗުން ފެށުމުން ފާގަސަންގެ ފާޑުކިޔުން

ޔުނައިޓެޑަށް ޕޮއިންޓެއް، ރޮނާލްޑޯގެ ސެލެބްރޭޝަން ފެނުނީ އެވަޓަންގެ ގޯލުން

ފަހު ސިކުންތުގައި ގޯލު ޖަހައި، ރޮނާލްޑޯ ޔުނައިޓެޑު މޮޅުކޮށްދީފި

ސޮލްސްޖާ ބުނަނީ ބްރޫނޯގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބު ވީ އެސްޓޮން ވިލާ ކުޅުންތެރީން އުޅުނު ގޮތުން ކަމަށް

ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް އަނެއް ބުރަށް، ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި

ރޮނާލްޑޯއާއި ލިންގާޑުގެ ގޯލުތައް، ޔުނައިޓެޑުގެ ހީރޯއަކީ ފަހު މިނެޓުގައި ޕެނަލްޓީ މަތަކުރި ޑެހެއާ

ރޮނާލްޑޯ ގޯލް ޖެހި ނަމަވެސް ރަތަކާއެކު ޔުނައިޓެޑަށް ހުތުރު ބައްޔެއް

ރޮނާލްޑޯއަށް ލޯތްބާއި އިހުތިރާމު، އަދިވެސް މިވަރެއް ނެތް

ސީއާރް7: އެންމެ އައިކޯނިކް ބްރޭންޑު އޯލްޑް ޓްރެފޯޑަށް ތައްޔާރު!

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކުން ދޫ ދިނުމުން ކުޅުންތެރިންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

6 ...