މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

ޗެލްސީ ކައިރިން ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްވީ ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލުން

ރޮނާލްޑޯ 100 ގޯލު ހަމަކުރި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ގަދަ ހަތަރަކަށް

މި ސީޒަނަށްފަހު ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ޕޮގްބާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަނީ

އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް ރޮނާލްޑޯ ކުޅުން އެކަށީގެންވޭ، ޕޮގްބާއަށް އަނިޔާވެ ސީޒަން ނިމިއްޖެ

ޔުނައިޓެޑުން އާ ކޯޗު ޓެން ހާގު އިއުލާންކޮށްފި

ލިވަޕޫލުން އަނެއްކާވެސް ޔުނައިޓެޑް ލަދު ގަންނަވާލައިފި

ރޮނާލްޑޯއަށް ލިބުނު އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ފިރިހެން ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

ރޮނާލްޑޯއަށް އަދިވެސް ތަފާތު ދެއްކޭނެކަން ސާބިތުކޮށްދީފި

އެރި ރުޅީގައި އެވަޓަން ސަޕޯޓަރެއްގެ ފޯނު ހަލާކުކޮށްލެވުމުން ރޮނާލްޑޯ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ޗެލްސީއަށް ބޮޑު މޮޅެއް، އާސެނަލް އާއި ޔުނައިޓެޑުން ގަދަ ހަތަރަކަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ފަނޑުކަން

ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ކަމަށް ޓެން ހާގް ގެންދިއުމަށް ފިޔަވަޅެއް ގާތަށް

ވެން ހާލްއަށް ކެންސަރު ޖެހިއްޖެ

« 1 ...