ލިއޮނެލް މެސީ

މިއީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތު، އެކަމަށް ތައްޔާރު: މެސީ

އާޖެންޓީނާގެ ހުރިހާ ހަނދާތަކެއް މަރަޑޯނާއާ ގުޅިފައި، މެސީއާއި އެކު އެ ކާމިޔާބީ ތަކުރާރުކުރެވިދާނެތަ؟

މެސީއާއި ރޮނާލްޑޯ ރާޒުވާ މޭޒުގައި، މި ފޮޓޯ މުޅި އިންޓަނެޓު ހިސޯރުކޮށްފި

މިފަހަރުގެ ޓީމުންވެސް 2014ގެ ބަދަހިކަން އެބަ ފެނޭ: މެސީ

ޕީއެސްޖީއަށް މޮޅެއް، ކޯޗު ބުނަނީ ކުޅުންތެރިންގެ ސިކުނޑީގައި އޮތީ ވޯލްޑް ކަޕް ކަމަށް

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ސުޕަކޮމްޕިއުޓަރު ލަފާކުރަނީ ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށްފައި ތަށި ގެންދާނީ އާޖެންޓީނާ ކަމަށް

ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ ޖާދުވީ އެޓޭކް ލައިނުގެ ތަފާތުން

ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލައި ބެނިފީކާ ގަދަ 16 އަށް، މެސީއާއި ޕީއެސްޖީއަށް ޖާދުވީ ރެޔެއް

މެސީއާއި އެމްބާޕޭގެ ތަފާތުން ޕީއެސްޖީ އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

ޕީއެސްޖީ މޮޅުކޮށްދިނީ ނޭމާ، މެޗަށްފަހު އެމްބާޕޭ ބުނީ ކްލަބު ދޫކޮށްލަން ނުޅޭ ކަމަށް!

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލިދާނެތީ ބިރުގަނޭ: މެސީ

1

މެސީއާއި ރޮނާލްޑޯ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެމްބާޕޭ

... 8 ...