ލިއޮނެލް މެސީ

މެސީ ބާސާގައި މަޑުކުރަން ކުރި ޑިމާންޑްތަކެއް ލީކު ކޮށްލި ނޫހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ މެސީގެ ގޯލުން

ހާލަންޑްގެ މޮޅު ގޯލުން ކުރީގެ ކްލަބު ބަލިކޮށްފި، މެސީއަށް ތަފާތު ރެކޯޑެއް

ނޭމާގެ ގޯލުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވެއްޖެ، ޑޮނަރޫމާ ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް މަތަކޮށްފައި

މެސީއާއި އެމްބާޕޭގެ ތަފާތުން ޕީއެސްޖީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އެމްބާޕޭއާއި ނޭމާ ގޯލު ޖެހި މެޗުގައި މެސީގެ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމަށް އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންގެވެސް ތައުރީފު

ޕީއެސްޖީއަށް ޕޮއިންޓެއް ސަލާމަތް ކުރެވުނީ ނޭމާގެ ޕެނަލްޓީން

އެމްބާޕޭ، ނޭމާ އަދި މެސީ ތަފާތު ދައްކައި، ޕީއެސްޖީން ލިލް ކޮޅަށް ހަތް ގޯލު

މެސީގެ ހިތްގައިމު ގޯލަށް ތައުރީފް، ޕީއެސްޖީ ފެށީ ފަސޭހަ މޮޅަކުން

އެސްޓޯނިއާ ކޮޅަށް މެސީގެ ފަސް ގޯލު، ޕުސްކާސް ފަހަށް ޖައްސާލައިފި

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ލިއޯ މެސީގެ ރިކޯޑުތައް ދެމިގެންދާނެއެވެ.

ފައިނަލިސީމާ: އިޓަލީ ކައިރީ މޮޅުވެ، އަނެއްކާވެސް އާޖެންޓީނާއަށް ތަށި

... 7 ...