އިންޑިއާ

އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ދޭން ނިންމައިފި

އުމުރުން 37 އަހަރުގައި ސާފް ތަށި ކިހިލި ޖަހާލައިގެން ދިޔަ ޗެތުރީގެ ކެރިއަރުން ނަގަން ޖެހޭ ފިލާވަޅުތައް

މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ގެއްލުންވާތީ އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން އުވާލަން އިދކޮޅުން ގޮވާލައިފި

ޕާކިސްތާނަށް އިންޑިއާ ކައިރީ ތާރީހީ މޮޅެއް، ހިތާމައިގެ 29 އަހަރަށް ނިމުން

އިންޑިއާއާއެކު އާކަމެއް ނުކުރެވޭ: މާރިޔާ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން މިހާރު މާ ވަރުގަދަ: މާރިޔާ

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅުން ބޭއްވި ހިންގާލުން

އިންޑިއާއިން ދަނީ ރާއްޖެ ދަރަނި ދަންތުރައެއްގައި ޖައްސައި، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަށް ހަލާކުކުރަމުން: އަދުރޭ

ގޭބިސީތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ތަސައްވުރު: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

1

ހިލައިގެ ބަދަލުގައި ކިޑްނީ ނެގުމުން ބަލިމީހާ މަރުވެއްޖެ، ހޮސްޕިޓަލް 11 ލައްކައިން ޖޫރިމަނާ

"އިންޑިއާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ދާން ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކޮށް، ފުޓުބޯޅަ ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ"

ކެރަލާގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

6 ...