އިންޑިއާ

ކެރަލާގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އެކަނިވެރި މައެއް، ބަނަހުގެ ކްރީމަށް އެލާޖިކްވުމުން ޖެހި އިންޖެކްޝަނަށްފަހު މީހާ ހުއްޓި މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަނީ

1

އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ނޭޕާލް ބަލިކޮށް އިންޑިއާ އަށްވަނަ ފަހަރަށް ސާފް ކާމިޔާބުކުރުން

ޓޮޕް ސްކޯރާ އަދި މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީވެސް ޗެތުރީ، ފެއާޕްލޭ ރާއްޖެއަށް

ނޭޕާލުގެ ފުރަތަމަ ފައިނަލުން ބަލި، އިންޑިއާ އަށްވަނަ ފަހަރަށް ސާފް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ފައިނަލް: އިންޑިއާ 3-0 ނޭޕާލް

އިންޑިއާއަށް ހިތްވަރު ހޯދިއްޖެ، އެކަމަކު މާ އަވަހަށް ހިތްފުރިގެން ގޯހެއް ނުހަދާނަން: ކޯޗު ސްޓިމަކް

އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހަތް ދުވަސް ތެރޭ ހާމަކުރަން އަންގައިފި

ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ރާއްޖެއަށް މާޔޫސްކަން، ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އިންޑިއާއަށް

އިންޑިއާ 3-1 ރާއްޖެ

ސުޒެއިންގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކަތަކެއް: ބަލިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކީ ބޮޑު ހިތާމައެއް، ޓީމަށާއި އަހަރެންނަށް މިއީ ގައުމީ ޒިންމާއެއް

1
... 7 ...