ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! މިރަށު މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން ގެންމިސްކިތް

1

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! މާޒީގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގެ ވަދުމަސްވެރިކަމާއި ދޯނިބަނުން 3

ދިވެހި ތާރީޚު: އައްޑޫއަށް އިނގިރޭސިން ދިޔުމާއި ފޭބުން

1

މިއަދުގެ އިސްލާމީ ދުނިޔެއާއި އިސްލާމްދީނުގެ ސިޔާސީ ނިޒާމު - 08

ދިވެހި ތާރީޚު: "ކިޔަވައިދިނުމާއި މުއްސަނދިވުމަކީ ދިވެއްސަކަށް ފަހިކޮށްދޭން ހެޔޮވެސް ނުވާނެ ދެކަންތަކެވެ"

މިއަދުގެ އިސްލާމީ ދުނިޔެއާއި އިސްލާމްދީނުގެ ސިޔާސީ ނިޒާމު - 07

އަމީން ދީދީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރެއްވީ 7 މަހަކު ނޫނެވެ. 10 އަހަރުއެވެ.

ދިވެހި ތާރީޚު: ގައުމީ ޚިދުމަތުގައި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެކެވެ.

ތާރީހުގެ އަލީގައި ފުވައްމުލައް - 02

(އަލުން ކިޔައިލުމަށް) ދިވެހި ތާރީޚު: ފެހެންދީބުގެ މައްޗަށް އިހު އޮތީ ދިވެހިންގެ ބާރެވެ.

2

ދިވެހި ތާރީޚު: ހާޖީ އިމާދުއްދީނުގެ ރަސްކަމާއި ތުއްތު ތަރުތީބު

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! މާޒީގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގެ ވަދުމަސްވެރިކަމާއި ދޯނިބަނުން 2

3 ...