Close

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު

ދިވެހި ތާރީޚުން ސަފުހާއެއް: އެލިޒަބަތު ދެވަނައިގެ ރަނިކަމުގެ ފެށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރިއެވެ.

ދިވެހި ތާރީޚު: އަލީރާޖާއަކު އަވަހާރަވެގެން ދުވަހަކުވެސް ދިވެހިން ހިތާމަފާޅެއް ނުކުރެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު: އީދު ފާހަގަ ކުރުމާއި އީދު ނަމާދުކުރުން

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން: ރަށްރަށް އަލުން އާބާދުކުރުމާއި އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުން

4

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 13

ދިވެހި ތާރީޚު: ދިވެހި ސިފައިންގެ ތާރީޚު އަލުން ދިރާސާކޮށްލަން ފެނެއެވެ.

ދިވެހި ތާރީޚު: ދޮންބަންޑާރައިން ކުރެއްވީ ހުރަވީ ރަސްކަމެއް ނޫނެވެ.

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! މާޒީގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގެ ވަދުމަސްވެރިކަން އަދި ދޯނިބަނުން

ދިވެހި ތާރީޚު: އަތިރީގެޔަށް އޮތް ދޮށިމޭނާކަމުގެ ފެށުމާއި ނިމުން!

މުލީއާގޭގެ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ ނާމާންކަމުގެ ވާހަކަ

5

ދިވެހި ތާރީޚު: ހަސަން ފަރީދު ހުންނެވިނަމަ ޖުމްހޫރީ ދައުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

ދިވެހި ތާރީޚު: ދީނާއި ހަޟާރަތަށް ކުޑަގިފިލިކުރަން ފުރުސަތު ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ.

1
... 8 ...