Close

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ފައިނަލް: ގަން 8-4 ވާދޫ (ފުލްޓައިމް)

އޮންލީއާއި އަޔާވެސް ނުކުންނާނީ ރަށާއި އަތޮޅުގެ ޝަރަފަށްޓަކައި، ގޯލްޑަން ތަށްޓަކީ ކެރިއަރު ފުރިހަމަވުން!

ގަމާއި ވާދޫ ރަށުގެ ތާރީޚު ލިޔެލުމަށް، އަމާޒު ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޝަރަފުވެރި ތައްޓަށް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: މަރުހަބާއިން އެކުވެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ރޫހެއް، ރަށުލޯބީގެ ރަން ހަނދާންތަކެއް

ވަން ފޮޓޯ: ސެމީގައި ވާދޫއާއި ކުޑަހުވަދޫގެ ކުރިމަތިލުން

ވަން ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ސެމީފައިނަލް، ގަމާއި އިނގުރައިދޫ މެޗު

ފޯރިގަދަ ސެމީގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ގަމާއި ވާދޫ ފައިނަލަށް

އައްމަޑޭގެ ބޮޑު އަނިޔާ، ދެން ނުވާނޭ ބުނި މީހުނަށް މެސެޖެއް، އެނބުރި އައުމަކީ ނަމޫނާ މަސައްކަތެއް!

އިޔާދު: ކުރީން އިންނަން ޖެހުނީ ބެންޗުގައި، ކެތްތެރިވެ ދެއްކި އަހުލާގުން މިއަދު ފުޓްސަލްގެ އެންމެ އުހުގައި

މިއީ ތާރީހީ އާ ޗެމްޕިއަނެއްގެ ފަހަރު، މިރޭ ފެށޭ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ކުރިމަތިލުން މާބޮޑަށްވެސް ފޯރިގަދަވާނެ

މަމްދޫހު: ހާއްޕެގެ ފިޔަ ދަށުން އިނގުރައިދޫން ގެނެސްދިން "ސަޕްރައިޒް"އެއް

ކުޑަހުވަދޫގެ ދިފާއީ ތަނބު މާނިއު: ރުއްދަށުން ރަށުގެ "ހީރޯ"އަކަށް!

1
« 1 ...