ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް

ގަމާއި ވާދޫ ރަށުގެ ތާރީޚު ލިޔެލުމަށް، އަމާޒު ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޝަރަފުވެރި ތައްޓަށް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: މަރުހަބާއިން އެކުވެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ރޫހެއް، ރަށުލޯބީގެ ރަން ހަނދާންތަކެއް

ވަން ފޮޓޯ: ސެމީގައި ވާދޫއާއި ކުޑަހުވަދޫގެ ކުރިމަތިލުން

ވަން ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ސެމީފައިނަލް، ގަމާއި އިނގުރައިދޫ މެޗު

ފޯރިގަދަ ސެމީގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ގަމާއި ވާދޫ ފައިނަލަށް

އައްމަޑޭގެ ބޮޑު އަނިޔާ، ދެން ނުވާނޭ ބުނި މީހުނަށް މެސެޖެއް، އެނބުރި އައުމަކީ ނަމޫނާ މަސައްކަތެއް!

އިޔާދު: ކުރީން އިންނަން ޖެހުނީ ބެންޗުގައި، ކެތްތެރިވެ ދެއްކި އަހުލާގުން މިއަދު ފުޓްސަލްގެ އެންމެ އުހުގައި

މިއީ ތާރީހީ އާ ޗެމްޕިއަނެއްގެ ފަހަރު، މިރޭ ފެށޭ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ކުރިމަތިލުން މާބޮޑަށްވެސް ފޯރިގަދަވާނެ

މަމްދޫހު: ހާއްޕެގެ ފިޔަ ދަށުން އިނގުރައިދޫން ގެނެސްދިން "ސަޕްރައިޒް"އެއް

ކުޑަހުވަދޫގެ ދިފާއީ ތަނބު މާނިއު: ރުއްދަށުން ރަށުގެ "ހީރޯ"އަކަށް!

1

ސެމީގައި އިނގުރައިދޫއާއި ގަން، ވާދޫއާއި ކުޑަހުވަދޫ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ

ނައިވާދުއާއި އިނގުރައިދޫގައިވެސް ސަޕޯޓަރުންގެ ރޫހު، ތައްޓަށް ކުރާ ދަތުރުގައި މިރޭ ބޮޑު ކުރިމަތިލުމަކަށް!

« 1 ...