މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ފައްޔާޒާއެކު އެމްޑީޕީން އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާނެ، އެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ނަޝީދު

އިންތި ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައި ފައްޔާޒަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި، ވިދާޅުވީ ޕާޓީން ވަކިވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް

މުޅިރާއްޖެއިން ފަޔާ ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، މާލެއާއި ފުވައްމުލައް އިންތިއަށް, އައްޑޫއާއި ކުޅުދުއްފުށި ފައްޔާޒަށް

ބަލިވީވެސް، މޮޅުވީވެސް އެމްޑީޕީ، އިންތިގެ ތިލަފަތުގެ ރަމްޒު ޓީމު ޕާޓީން ވަކިވަނީ؟

2

އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސްކަމަށް ރޮޒައިނާ

އިންތިހާބުން ފެނުނީ ރައީސް ސޯލިހަށް އޮތް އިތުބާރު: ފައްޔާޒް

މިއީ އެމްޑީޕީއަށް 2023 ކާމިޔާބު ކުރަން ދިން ވޯޓެއް: ފައްޔާޒް

ބޮޑު ތަފާތަކުން ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ފައްޔާޒް

1

ހިންނަވަރުން ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއެއް، ފައްޔާޒަށް 600 ވޯޓު ލިބުނު އިރު އިންތިއަށް ލިބުނީ ނުވަ ވޯޓު

ވޯޓުލުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ބުނެ، މައްސަލަ ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަށް

ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ލުން 6:00 އަށް އިތުރު ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ވޯޓު މަރުކަޒު ބަދަލުވީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން، ހުރަވީގައި ވޯޓުލާން ފެށީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރުހުމާއެކު: އެމްޑީޕީ

3 ...